เรียนผู้ใช้งาน เนื่องจากทาง Instagram มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล จึงอาจทำให้การจัดลำดับมีความผิดพลาดหรือข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนได้
ทางทีมงานกำลังหาวิธีการแก้ไขและปรับปรุงระบบการจัดลำดับโดยเร็ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

วีดีโอ จากช่อง Youtube

GTA V มาสิ
ช่อง Youtube CGGG
จากช่อง Youtube CGGG
2 days ago
แม่ใหม่
ช่อง Youtube MadamPam
จากช่อง Youtube MadamPam
2 days ago
Bangkok Hotrod 2024
ช่อง Youtube XO Autosport
จากช่อง Youtube XO Autosport
2 days ago