เรียนผู้ใช้งาน เนื่องจากทาง Instagram มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล จึงอาจทำให้การจัดลำดับมีความผิดพลาดหรือข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนได้
ทางทีมงานกำลังหาวิธีการแก้ไขและปรับปรุงระบบการจัดลำดับโดยเร็ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

email ติดต่อเรา

ท่านสามารถที่จะติดต่อเราผ่านทางอีเมล์ [email protected] เพื่อเสนอข้อคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม