เรียนผู้ใช้งาน เนื่องจากทาง Instagram มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล จึงอาจทำให้การจัดลำดับมีความผิดพลาดหรือข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนได้
ทางทีมงานกำลังหาวิธีการแก้ไขและปรับปรุงระบบการจัดลำดับโดยเร็ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

รายชื่อช่อง Youtube ไทย

zbing z.

วันเปิดช่อง : มี.ค. 2014
จำนวนผู้ติดตาม : 17,900,000
จำนวนครั้งที่ดู : 9,481,881,598
จำนวน VDO : 3,258
ช่อง Youtube zbing z.

Kaykai Salaider

วันเปิดช่อง : ม.ค. 2011
จำนวนผู้ติดตาม : 16,600,000
จำนวนครั้งที่ดู : 4,473,988,024
จำนวน VDO : 431
ช่อง Youtube Kaykai Salaider

Bie The Ska

วันเปิดช่อง : ต.ค. 2006
จำนวนผู้ติดตาม : 14,200,000
จำนวนครั้งที่ดู : 4,687,390,033
จำนวน VDO : 1,590
ช่อง Youtube Bie The Ska

My Mate Nate

วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2014
จำนวนผู้ติดตาม : 13,600,000
จำนวนครั้งที่ดู : 3,479,595,115
จำนวน VDO : 1,209
ช่อง Youtube My Mate Nate

SpriteDer SPD

วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2014
จำนวนผู้ติดตาม : 12,200,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,452,245,251
จำนวน VDO : 296
ช่อง Youtube SpriteDer SPD

RUOK FF

วันเปิดช่อง : ก.พ. 2016
จำนวนผู้ติดตาม : 10,100,000
จำนวนครั้งที่ดู : 660,121,196
จำนวน VDO : 177
ช่อง Youtube RUOK FF

Mark Wiens

วันเปิดช่อง : ก.พ. 2009
จำนวนผู้ติดตาม : 10,100,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,482,941,967
จำนวน VDO : 1,347
ช่อง Youtube Mark Wiens

ครูนกเล็ก

วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2009
จำนวนผู้ติดตาม : 9,340,000
จำนวนครั้งที่ดู : 7,295,446,835
จำนวน VDO : 3,130
ช่อง Youtube ครูนกเล็ก

YimYam TV

วันเปิดช่อง : ก.ค. 2015
จำนวนผู้ติดตาม : 8,980,000
จำนวนครั้งที่ดู : 10,555,702,597
จำนวน VDO : 2,841
ช่อง Youtube YimYam TV

UDiEX2

วันเปิดช่อง : พ.ค. 2015
จำนวนผู้ติดตาม : 8,840,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,382,195,331
จำนวน VDO : 1,181
ช่อง Youtube UDiEX2

PEACH EAT LAEK

วันเปิดช่อง : ม.ค. 2018
จำนวนผู้ติดตาม : 8,740,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,711,770,711
จำนวน VDO : 839
ช่อง Youtube PEACH EAT LAEK

PojzPlaza

วันเปิดช่อง : ส.ค. 2011
จำนวนผู้ติดตาม : 8,720,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,312,029,897
จำนวน VDO : 2,322
ช่อง Youtube PojzPlaza

HeHaa TV

วันเปิดช่อง : พ.ค. 2012
จำนวนผู้ติดตาม : 8,650,000
จำนวนครั้งที่ดู : 3,631,831,848
จำนวน VDO : 1,258
ช่อง Youtube HeHaa TV

HEARTROCKER

วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2012
จำนวนผู้ติดตาม : 8,550,000
จำนวนครั้งที่ดู : 3,269,779,479
จำนวน VDO : 2,535
ช่อง Youtube HEARTROCKER

Kyutae Oppa

วันเปิดช่อง : ม.ค. 2017
จำนวนผู้ติดตาม : 8,470,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,551,950,323
จำนวน VDO : 1,031
ช่อง Youtube Kyutae Oppa

ค่ายเพลง ได้หมดถ้าสดชื่น

วันเปิดช่อง : ม.ค. 2016
จำนวนผู้ติดตาม : 8,380,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,434,222,013
จำนวน VDO : 476
ช่อง Youtube ค่ายเพลง ได้หมดถ้าสดชื่น

1412 CH

วันเปิดช่อง : ก.ค. 2013
จำนวนผู้ติดตาม : 8,350,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,523,784,293
จำนวน VDO : 1,333
ช่อง Youtube 1412 CH

CGGG

วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2015
จำนวนผู้ติดตาม : 8,060,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,005,022,288
จำนวน VDO : 768
ช่อง Youtube CGGG

Beam Copphone

วันเปิดช่อง : ก.ย. 2012
จำนวนผู้ติดตาม : 7,860,000
จำนวนครั้งที่ดู : 12,911,055,716
จำนวน VDO : 2,960
ช่อง Youtube Beam Copphone

Brianna's Secret Club TH

วันเปิดช่อง : มี.ค. 2017
จำนวนผู้ติดตาม : 7,850,000
จำนวนครั้งที่ดู : 4,076,459,035
จำนวน VDO : 2,380
ช่อง Youtube Brianna's Secret Club TH

ZENSE Entertainment

วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2010
จำนวนผู้ติดตาม : 7,830,000
จำนวนครั้งที่ดู : 4,244,453,006
จำนวน VDO : 12,938
ช่อง Youtube ZENSE Entertainment

MNJ TV

วันเปิดช่อง : พ.ย. 2016
จำนวนผู้ติดตาม : 7,560,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,200,172,811
จำนวน VDO : 1,343
ช่อง Youtube MNJ TV

The Inner Studio

วันเปิดช่อง : ก.ย. 2016
จำนวนผู้ติดตาม : 7,430,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,178,715,919
จำนวน VDO : 1,702
ช่อง Youtube The Inner Studio

LowGrade

วันเปิดช่อง : เม.ย. 2017
จำนวนผู้ติดตาม : 7,340,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,669,414,104
จำนวน VDO : 2,175
ช่อง Youtube LowGrade

TAE

วันเปิดช่อง : พ.ย. 2014
จำนวนผู้ติดตาม : 7,190,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,735,864,520
จำนวน VDO : 2,241
ช่อง Youtube TAE

TV Thunder Official

วันเปิดช่อง : เม.ย. 2015
จำนวนผู้ติดตาม : 7,190,000
จำนวนครั้งที่ดู : 4,086,324,078
จำนวน VDO : 18,153
ช่อง Youtube TV Thunder Official

PRIMKUNG

วันเปิดช่อง : เม.ย. 2012
จำนวนผู้ติดตาม : 7,070,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,871,647,528
จำนวน VDO : 2,084
ช่อง Youtube PRIMKUNG

TopSib Thailand

วันเปิดช่อง : มี.ค. 2017
จำนวนผู้ติดตาม : 6,940,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,987,074,222
จำนวน VDO : 1,479
ช่อง Youtube TopSib Thailand

VRZOchannel

วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2012
จำนวนผู้ติดตาม : 6,940,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,398,987,925
จำนวน VDO : 1,488
ช่อง Youtube VRZOchannel

Epic Time

วันเปิดช่อง : ก.ค. 2016
จำนวนผู้ติดตาม : 6,860,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,276,359,329
จำนวน VDO : 930
ช่อง Youtube Epic Time

MR.B

วันเปิดช่อง : พ.ค. 2015
จำนวนผู้ติดตาม : 6,770,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,016,694,407
จำนวน VDO : 476
ช่อง Youtube MR.B

Lovely Family TV

วันเปิดช่อง : ก.ค. 2015
จำนวนผู้ติดตาม : 6,770,000
จำนวนครั้งที่ดู : 3,773,426,817
จำนวน VDO : 1,832
ช่อง Youtube Lovely Family TV

ohana clip

วันเปิดช่อง : ก.ย. 2016
จำนวนผู้ติดตาม : 6,670,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,164,211,198
จำนวน VDO : 1,117
ช่อง Youtube ohana clip

Illslick thelegandary

วันเปิดช่อง : เม.ย. 2014
จำนวนผู้ติดตาม : 6,530,000
จำนวนครั้งที่ดู : 4,374,250,628
จำนวน VDO : 117
ช่อง Youtube Illslick thelegandary

พิมรี่พาย

วันเปิดช่อง : ก.พ. 2019
จำนวนผู้ติดตาม : 6,520,000
จำนวนครั้งที่ดู : 951,415,153
จำนวน VDO : 399
ช่อง Youtube พิมรี่พาย

อาจารย์ยอด

วันเปิดช่อง : ส.ค. 2013
จำนวนผู้ติดตาม : 6,520,000
จำนวนครั้งที่ดู : 3,293,492,426
จำนวน VDO : 10,279
ช่อง Youtube อาจารย์ยอด

OAUJUN HI-END

วันเปิดช่อง : พ.ค. 2015
จำนวนผู้ติดตาม : 6,510,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,094,980,590
จำนวน VDO : 740
ช่อง Youtube OAUJUN HI-END

KidsMeSong [เพลงเด็ก วิดีโอเด็ก]

วันเปิดช่อง : ก.ย. 2014
จำนวนผู้ติดตาม : 6,470,000
จำนวนครั้งที่ดู : 3,355,417,065
จำนวน VDO : 905
ช่อง Youtube KidsMeSong [เพลงเด็ก วิดีโอเด็ก]

แจ๊ส สปุ๊กนิค ปาปิยอง กุ๊กกุ๊ก

วันเปิดช่อง : มี.ค. 2015
จำนวนผู้ติดตาม : 6,360,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,314,243,659
จำนวน VDO : 356
ช่อง Youtube แจ๊ส สปุ๊กนิค ปาปิยอง กุ๊กกุ๊ก

กระต่าย พรรณนิภา OFFICIAL

วันเปิดช่อง : ก.ค. 2010
จำนวนผู้ติดตาม : 6,330,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,795,527,384
จำนวน VDO : 528
ช่อง Youtube กระต่าย พรรณนิภา OFFICIAL

108Life

วันเปิดช่อง : เม.ย. 2015
จำนวนผู้ติดตาม : 6,280,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,384,441,148
จำนวน VDO : 1,609
ช่อง Youtube 108Life

โหนกระแส (Hone-Krasae) Official

วันเปิดช่อง : ส.ค. 2017
จำนวนผู้ติดตาม : 6,210,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,845,334,510
จำนวน VDO : 2,440
ช่อง Youtube โหนกระแส (Hone-Krasae) Official

SkizzTV

วันเปิดช่อง : ก.ย. 2012
จำนวนผู้ติดตาม : 6,070,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,010,828,513
จำนวน VDO : 2,609
ช่อง Youtube SkizzTV

Ananped

วันเปิดช่อง : ม.ค. 2017
จำนวนผู้ติดตาม : 6,010,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,164,241,882
จำนวน VDO : 1,032
ช่อง Youtube Ananped

Fun Family

วันเปิดช่อง : พ.ย. 2015
จำนวนผู้ติดตาม : 5,750,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,158,048,261
จำนวน VDO : 704
ช่อง Youtube Fun Family

My Pony

วันเปิดช่อง : พ.ค. 2017
จำนวนผู้ติดตาม : 5,750,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,554,714,801
จำนวน VDO : 939
ช่อง Youtube My Pony

สวัสดีครับผม แจ็กแปปโฮ

วันเปิดช่อง : มี.ค. 2020
จำนวนผู้ติดตาม : 5,610,000
จำนวนครั้งที่ดู : 875,488,334
จำนวน VDO : 301
ช่อง Youtube สวัสดีครับผม แจ็กแปปโฮ

Chickypie

วันเปิดช่อง : ส.ค. 2015
จำนวนผู้ติดตาม : 5,430,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,992,438,969
จำนวน VDO : 1,707
ช่อง Youtube Chickypie