เรียนผู้ใช้งาน เนื่องจากทาง Instagram มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล จึงอาจทำให้การจัดลำดับมีความผิดพลาดหรือข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนได้
ทางทีมงานกำลังหาวิธีการแก้ไขและปรับปรุงระบบการจัดลำดับโดยเร็ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ช่อง Youtube ที่เพิ่มเข้ามาใหม่

Gladiuz KB

วันเปิดช่อง : เม.ย. 2016
จำนวนผู้ติดตาม : 979,000
จำนวนครั้งที่ดู : 269,249,134
จำนวน VDO : 1,375
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 26/09/2022
ช่อง Youtube Gladiuz KB

U.U eung

วันเปิดช่อง : ม.ค. 2022
จำนวนผู้ติดตาม : 1,000,000
จำนวนครั้งที่ดู : 68,626,316
จำนวน VDO : 54
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 21/09/2022
ช่อง Youtube U.U eung

Violette Wautier

วันเปิดช่อง : ต.ค. 2009
จำนวนผู้ติดตาม : 1,140,000
จำนวนครั้งที่ดู : 220,906,255
จำนวน VDO : 128
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 09/09/2022
ช่อง Youtube Violette Wautier

Buakaw Banchamek

วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2011
จำนวนผู้ติดตาม : 913,000
จำนวนครั้งที่ดู : 129,512,671
จำนวน VDO : 312
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 20/08/2022
ช่อง Youtube Buakaw Banchamek

1412

วันเปิดช่อง : ก.ค. 2013
จำนวนผู้ติดตาม : 8,310,000
จำนวนครั้งที่ดู : 357,920,473
จำนวน VDO : 332
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 03/08/2022
ช่อง Youtube 1412

Sandwish Media

วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2018
จำนวนผู้ติดตาม : 350,000
จำนวนครั้งที่ดู : 54,523,555
จำนวน VDO : 216
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 12/07/2022
ช่อง Youtube Sandwish Media

Autoinfo Online

วันเปิดช่อง : ก.พ. 2016
จำนวนผู้ติดตาม : 34,900
จำนวนครั้งที่ดู : 11,226,809
จำนวน VDO : 463
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 23/06/2022
ช่อง Youtube Autoinfo Online

กาลครั้งหนึ่ง By โค้ก ซีโร่

วันเปิดช่อง : พ.ค. 2020
จำนวนผู้ติดตาม : 840,000
จำนวนครั้งที่ดู : 292,580,648
จำนวน VDO : 523
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 16/06/2022
ช่อง Youtube กาลครั้งหนึ่ง By โค้ก ซีโร่

นาย Channel Family

วันเปิดช่อง : ม.ค. 2021
จำนวนผู้ติดตาม : 118,000
จำนวนครั้งที่ดู : 13,949,915
จำนวน VDO : 90
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 16/06/2022
ช่อง Youtube นาย Channel Family

ช่องคุณเอม

วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2019
จำนวนผู้ติดตาม : 639,000
จำนวนครั้งที่ดู : 54,505,199
จำนวน VDO : 227
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 16/06/2022
ช่อง Youtube ช่องคุณเอม

Jomquan

วันเปิดช่อง : ก.พ. 2021
จำนวนผู้ติดตาม : 386,000
จำนวนครั้งที่ดู : 27,141,427
จำนวน VDO : 301
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 16/06/2022
ช่อง Youtube Jomquan

Singto Numchok Official

วันเปิดช่อง : เม.ย. 2008
จำนวนผู้ติดตาม : 1,060,000
จำนวนครั้งที่ดู : 431,305,712
จำนวน VDO : 240
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 16/06/2022
ช่อง Youtube Singto Numchok Official

Sunflowava

วันเปิดช่อง : ส.ค. 2020
จำนวนผู้ติดตาม : 910,000
จำนวนครั้งที่ดู : 45,818,479
จำนวน VDO : 128
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 16/06/2022
ช่อง Youtube Sunflowava

T-POP STAGE

วันเปิดช่อง : ก.พ. 2021
จำนวนผู้ติดตาม : 560,000
จำนวนครั้งที่ดู : 272,338,534
จำนวน VDO : 940
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 16/06/2022
ช่อง Youtube T-POP STAGE

น้าหนวด

วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2020
จำนวนผู้ติดตาม : 243,000
จำนวนครั้งที่ดู : 19,952,572
จำนวน VDO : 208
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 16/06/2022
ช่อง Youtube น้าหนวด

LET'S GIRL

วันเปิดช่อง : พ.ค. 2020
จำนวนผู้ติดตาม : 338,000
จำนวนครั้งที่ดู : 52,199,257
จำนวน VDO : 318
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 16/06/2022
ช่อง Youtube LET'S GIRL

Brathida

วันเปิดช่อง : ต.ค. 2019
จำนวนผู้ติดตาม : 173,000
จำนวนครั้งที่ดู : 15,365,485
จำนวน VDO : 121
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 16/06/2022
ช่อง Youtube Brathida

Slapper

วันเปิดช่อง : ส.ค. 2013
จำนวนผู้ติดตาม : 1,690,000
จำนวนครั้งที่ดู : 367,247,347
จำนวน VDO : 2,277
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 17/04/2022
ช่อง Youtube Slapper

VVFwave Kung

วันเปิดช่อง : ก.ค. 2015
จำนวนผู้ติดตาม : 2,480,000
จำนวนครั้งที่ดู : 607,528,942
จำนวน VDO : 3,048
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 17/04/2022
ช่อง Youtube VVFwave Kung

Eoirndaime

วันเปิดช่อง : ก.ย. 2018
จำนวนผู้ติดตาม : 1,530,000
จำนวนครั้งที่ดู : 201,320,298
จำนวน VDO : 210
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 17/04/2022
ช่อง Youtube Eoirndaime