เรียนผู้ใช้งาน เนื่องจากทาง Instagram มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล จึงอาจทำให้การจัดลำดับมีความผิดพลาดหรือข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนได้
ทางทีมงานกำลังหาวิธีการแก้ไขและปรับปรุงระบบการจัดลำดับโดยเร็ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ช่อง Youtube ที่เพิ่มเข้ามาใหม่

Tagple

วันเปิดช่อง : พ.ค. 2016
จำนวนผู้ติดตาม : 1,320,000
จำนวนครั้งที่ดู : 229,806,004
จำนวน VDO : 874
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 23/02/2023
ช่อง Youtube Tagple

Davikah Channel

วันเปิดช่อง : ต.ค. 2019
จำนวนผู้ติดตาม : 478,000
จำนวนครั้งที่ดู : 23,744,248
จำนวน VDO : 64
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 18/02/2023
ช่อง Youtube Davikah Channel

Sprite Official

วันเปิดช่อง : เม.ย. 2016
จำนวนผู้ติดตาม : 861,000
จำนวนครั้งที่ดู : 34,554,012
จำนวน VDO : 29
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 16/12/2022
ช่อง Youtube Sprite Official

Gladiuz KB

วันเปิดช่อง : เม.ย. 2016
จำนวนผู้ติดตาม : 983,000
จำนวนครั้งที่ดู : 272,941,508
จำนวน VDO : 1,401
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 26/09/2022
ช่อง Youtube Gladiuz KB

U.U eung

วันเปิดช่อง : ม.ค. 2022
จำนวนผู้ติดตาม : 1,180,000
จำนวนครั้งที่ดู : 105,305,741
จำนวน VDO : 73
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 21/09/2022
ช่อง Youtube U.U eung

Violette Wautier

วันเปิดช่อง : ต.ค. 2009
จำนวนผู้ติดตาม : 1,170,000
จำนวนครั้งที่ดู : 236,475,507
จำนวน VDO : 149
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 09/09/2022
ช่อง Youtube Violette Wautier

Buakaw Banchamek

วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2011
จำนวนผู้ติดตาม : 1,050,000
จำนวนครั้งที่ดู : 176,258,308
จำนวน VDO : 360
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 20/08/2022
ช่อง Youtube Buakaw Banchamek

1412 CH

วันเปิดช่อง : ก.ค. 2013
จำนวนผู้ติดตาม : 8,310,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,494,893,532
จำนวน VDO : 1,260
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 03/08/2022
ช่อง Youtube 1412 CH

Sandwish Media

วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2018
จำนวนผู้ติดตาม : 389,000
จำนวนครั้งที่ดู : 63,016,127
จำนวน VDO : 250
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 12/07/2022
ช่อง Youtube Sandwish Media

Autoinfo Online

วันเปิดช่อง : ก.พ. 2016
จำนวนผู้ติดตาม : 36,300
จำนวนครั้งที่ดู : 11,447,579
จำนวน VDO : 560
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 23/06/2022
ช่อง Youtube Autoinfo Online

กาลครั้งหนึ่ง By โค้ก ซีโร่

วันเปิดช่อง : พ.ค. 2020
จำนวนผู้ติดตาม : 898,000
จำนวนครั้งที่ดู : 326,828,799
จำนวน VDO : 689
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 16/06/2022
ช่อง Youtube กาลครั้งหนึ่ง By โค้ก ซีโร่

นาย Channel Family

วันเปิดช่อง : ม.ค. 2021
จำนวนผู้ติดตาม : 124,000
จำนวนครั้งที่ดู : 15,713,802
จำนวน VDO : 108
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 16/06/2022
ช่อง Youtube นาย Channel Family

ช่องคุณเอม

วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2019
จำนวนผู้ติดตาม : 681,000
จำนวนครั้งที่ดู : 62,098,803
จำนวน VDO : 256
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 16/06/2022
ช่อง Youtube ช่องคุณเอม

Jomquan

วันเปิดช่อง : ก.พ. 2021
จำนวนผู้ติดตาม : 421,000
จำนวนครั้งที่ดู : 32,713,593
จำนวน VDO : 371
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 16/06/2022
ช่อง Youtube Jomquan

Singto Numchok Official

วันเปิดช่อง : เม.ย. 2008
จำนวนผู้ติดตาม : 1,160,000
จำนวนครั้งที่ดู : 506,599,640
จำนวน VDO : 268
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 16/06/2022
ช่อง Youtube Singto Numchok Official

Sunflowava

วันเปิดช่อง : ส.ค. 2020
จำนวนผู้ติดตาม : 1,080,000
จำนวนครั้งที่ดู : 83,714,329
จำนวน VDO : 203
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 16/06/2022
ช่อง Youtube Sunflowava

T-POP STAGE

วันเปิดช่อง : ก.พ. 2021
จำนวนผู้ติดตาม : 604,000
จำนวนครั้งที่ดู : 299,578,855
จำนวน VDO : 981
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 16/06/2022
ช่อง Youtube T-POP STAGE

น้าหนวด

วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2020
จำนวนผู้ติดตาม : 309,000
จำนวนครั้งที่ดู : 28,884,924
จำนวน VDO : 252
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 16/06/2022
ช่อง Youtube น้าหนวด

LET'S GIRL

วันเปิดช่อง : พ.ค. 2020
จำนวนผู้ติดตาม : 337,000
จำนวนครั้งที่ดู : 0
จำนวน VDO : 0
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 16/06/2022
ช่อง Youtube LET'S GIRL

Brathida

วันเปิดช่อง : ต.ค. 2019
จำนวนผู้ติดตาม : 188,000
จำนวนครั้งที่ดู : 20,959,042
จำนวน VDO : 153
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 16/06/2022
ช่อง Youtube Brathida