เรียนผู้ใช้งาน เนื่องจากทาง Instagram มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล จึงอาจทำให้การจัดลำดับมีความผิดพลาดหรือข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนได้
ทางทีมงานกำลังหาวิธีการแก้ไขและปรับปรุงระบบการจัดลำดับโดยเร็ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ช่อง Youtube ที่เพิ่มเข้ามาใหม่

Tagple

วันเปิดช่อง : พ.ค. 2016
จำนวนผู้ติดตาม : 1,480,000
จำนวนครั้งที่ดู : 280,521,882
จำนวน VDO : 936
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 23/02/2023
ช่อง Youtube Tagple

Davikah Channel

วันเปิดช่อง : ต.ค. 2019
จำนวนผู้ติดตาม : 490,000
จำนวนครั้งที่ดู : 25,654,776
จำนวน VDO : 75
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 18/02/2023
ช่อง Youtube Davikah Channel

Sprite Official

วันเปิดช่อง : เม.ย. 2016
จำนวนผู้ติดตาม : 871,000
จำนวนครั้งที่ดู : 35,663,443
จำนวน VDO : 39
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 16/12/2022
ช่อง Youtube Sprite Official

Gladiuz KB

วันเปิดช่อง : เม.ย. 2016
จำนวนผู้ติดตาม : 985,000
จำนวนครั้งที่ดู : 277,211,178
จำนวน VDO : 1,441
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 26/09/2022
ช่อง Youtube Gladiuz KB

U.U eung

วันเปิดช่อง : ม.ค. 2022
จำนวนผู้ติดตาม : 1,600,000
จำนวนครั้งที่ดู : 266,312,513
จำนวน VDO : 161
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 21/09/2022
ช่อง Youtube U.U eung

Violette Wautier

วันเปิดช่อง : ต.ค. 2009
จำนวนผู้ติดตาม : 1,190,000
จำนวนครั้งที่ดู : 248,371,288
จำนวน VDO : 189
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 09/09/2022
ช่อง Youtube Violette Wautier

Buakaw Banchamek

วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2011
จำนวนผู้ติดตาม : 1,200,000
จำนวนครั้งที่ดู : 226,842,645
จำนวน VDO : 448
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 20/08/2022
ช่อง Youtube Buakaw Banchamek

1412 CH

วันเปิดช่อง : ก.ค. 2013
จำนวนผู้ติดตาม : 8,350,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,523,408,194
จำนวน VDO : 1,331
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 03/08/2022
ช่อง Youtube 1412 CH

Sandwish Media

วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2018
จำนวนผู้ติดตาม : 454,000
จำนวนครั้งที่ดู : 77,634,688
จำนวน VDO : 289
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 12/07/2022
ช่อง Youtube Sandwish Media

Autoinfo Online

วันเปิดช่อง : ก.พ. 2016
จำนวนผู้ติดตาม : 42,400
จำนวนครั้งที่ดู : 12,554,036
จำนวน VDO : 699
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 23/06/2022
ช่อง Youtube Autoinfo Online

กาลครั้งหนึ่ง By โค้ก ซีโร่

วันเปิดช่อง : พ.ค. 2020
จำนวนผู้ติดตาม : 1,010,000
จำนวนครั้งที่ดู : 374,740,328
จำนวน VDO : 943
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 16/06/2022
ช่อง Youtube กาลครั้งหนึ่ง By โค้ก ซีโร่

นาย Channel Family

วันเปิดช่อง : ม.ค. 2021
จำนวนผู้ติดตาม : 133,000
จำนวนครั้งที่ดู : 18,709,752
จำนวน VDO : 143
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 16/06/2022
ช่อง Youtube นาย Channel Family

ช่องคุณเอม

วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2019
จำนวนผู้ติดตาม : 709,000
จำนวนครั้งที่ดู : 0
จำนวน VDO : 298
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 16/06/2022
ช่อง Youtube ช่องคุณเอม

Jomquan

วันเปิดช่อง : ก.พ. 2021
จำนวนผู้ติดตาม : 668,000
จำนวนครั้งที่ดู : 78,169,338
จำนวน VDO : 535
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 16/06/2022
ช่อง Youtube Jomquan

Singto Numchok Official

วันเปิดช่อง : เม.ย. 2008
จำนวนผู้ติดตาม : 1,210,000
จำนวนครั้งที่ดู : 564,958,653
จำนวน VDO : 310
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 16/06/2022
ช่อง Youtube Singto Numchok Official

Sunflowava

วันเปิดช่อง : ส.ค. 2020
จำนวนผู้ติดตาม : 1,730,000
จำนวนครั้งที่ดู : 196,205,787
จำนวน VDO : 298
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 16/06/2022
ช่อง Youtube Sunflowava

T-POP STAGE

วันเปิดช่อง : ก.พ. 2021
จำนวนผู้ติดตาม : 631,000
จำนวนครั้งที่ดู : 323,926,868
จำนวน VDO : 1,097
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 16/06/2022
ช่อง Youtube T-POP STAGE

น้าหนวด

วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2020
จำนวนผู้ติดตาม : 352,000
จำนวนครั้งที่ดู : 38,300,398
จำนวน VDO : 304
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 16/06/2022
ช่อง Youtube น้าหนวด

LET'S GIRL

วันเปิดช่อง : พ.ค. 2020
จำนวนผู้ติดตาม : 331,000
จำนวนครั้งที่ดู : 0
จำนวน VDO : 0
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 16/06/2022
ช่อง Youtube LET'S GIRL

Brathida

วันเปิดช่อง : ต.ค. 2019
จำนวนผู้ติดตาม : 223,000
จำนวนครั้งที่ดู : 34,324,158
จำนวน VDO : 209
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 16/06/2022
ช่อง Youtube Brathida