เรียนผู้ใช้งาน เนื่องจากทาง Instagram มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล จึงอาจทำให้การจัดลำดับมีความผิดพลาดหรือข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนได้
ทางทีมงานกำลังหาวิธีการแก้ไขและปรับปรุงระบบการจัดลำดับโดยเร็ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ช่อง Youtube ที่เพิ่มเข้ามาใหม่

Tagple

วันเปิดช่อง : พ.ค. 2016
จำนวนผู้ติดตาม : 1,750,000
จำนวนครั้งที่ดู : 380,819,526
จำนวน VDO : 1,087
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 23/02/2023
ช่อง Youtube Tagple

Davikah Channel

วันเปิดช่อง : ต.ค. 2019
จำนวนผู้ติดตาม : 494,000
จำนวนครั้งที่ดู : 26,438,165
จำนวน VDO : 81
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 18/02/2023
ช่อง Youtube Davikah Channel

Sprite Official

วันเปิดช่อง : เม.ย. 2016
จำนวนผู้ติดตาม : 874,000
จำนวนครั้งที่ดู : 36,229,967
จำนวน VDO : 40
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 16/12/2022
ช่อง Youtube Sprite Official

Gladiuz KB

วันเปิดช่อง : เม.ย. 2016
จำนวนผู้ติดตาม : 988,000
จำนวนครั้งที่ดู : 282,118,290
จำนวน VDO : 1,504
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 26/09/2022
ช่อง Youtube Gladiuz KB

U.U eung

วันเปิดช่อง : ม.ค. 2022
จำนวนผู้ติดตาม : 1,890,000
จำนวนครั้งที่ดู : 431,761,559
จำนวน VDO : 237
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 21/09/2022
ช่อง Youtube U.U eung

Violette Wautier

วันเปิดช่อง : ต.ค. 2009
จำนวนผู้ติดตาม : 1,200,000
จำนวนครั้งที่ดู : 258,846,616
จำนวน VDO : 206
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 09/09/2022
ช่อง Youtube Violette Wautier

Buakaw Banchamek

วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2011
จำนวนผู้ติดตาม : 1,340,000
จำนวนครั้งที่ดู : 264,888,727
จำนวน VDO : 543
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 20/08/2022
ช่อง Youtube Buakaw Banchamek

1412 CH

วันเปิดช่อง : ก.ค. 2013
จำนวนผู้ติดตาม : 8,360,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,527,918,474
จำนวน VDO : 1,302
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 03/08/2022
ช่อง Youtube 1412 CH

Sandwish Media

วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2018
จำนวนผู้ติดตาม : 501,000
จำนวนครั้งที่ดู : 88,532,961
จำนวน VDO : 328
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 12/07/2022
ช่อง Youtube Sandwish Media

Autoinfo Online

วันเปิดช่อง : ก.พ. 2016
จำนวนผู้ติดตาม : 45,300
จำนวนครั้งที่ดู : 13,734,065
จำนวน VDO : 852
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 23/06/2022
ช่อง Youtube Autoinfo Online

กาลครั้งหนึ่ง By โค้ก ซีโร่

วันเปิดช่อง : พ.ค. 2020
จำนวนผู้ติดตาม : 1,110,000
จำนวนครั้งที่ดู : 425,161,419
จำนวน VDO : 1,147
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 16/06/2022
ช่อง Youtube กาลครั้งหนึ่ง By โค้ก ซีโร่

นาย Channel Family

วันเปิดช่อง : ม.ค. 2021
จำนวนผู้ติดตาม : 148,000
จำนวนครั้งที่ดู : 22,634,516
จำนวน VDO : 170
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 16/06/2022
ช่อง Youtube นาย Channel Family

ช่องคุณเอม

วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2019
จำนวนผู้ติดตาม : 745,000
จำนวนครั้งที่ดู : 79,388,506
จำนวน VDO : 397
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 16/06/2022
ช่อง Youtube ช่องคุณเอม

Jomquan

วันเปิดช่อง : ก.พ. 2021
จำนวนผู้ติดตาม : 719,000
จำนวนครั้งที่ดู : 94,485,605
จำนวน VDO : 719
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 16/06/2022
ช่อง Youtube Jomquan

Singto Numchok Official

วันเปิดช่อง : เม.ย. 2008
จำนวนผู้ติดตาม : 1,250,000
จำนวนครั้งที่ดู : 607,207,560
จำนวน VDO : 337
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 16/06/2022
ช่อง Youtube Singto Numchok Official

Sunflowava

วันเปิดช่อง : ส.ค. 2020
จำนวนผู้ติดตาม : 2,090,000
จำนวนครั้งที่ดู : 267,860,815
จำนวน VDO : 342
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 16/06/2022
ช่อง Youtube Sunflowava

T-POP STAGE

วันเปิดช่อง : ก.พ. 2021
จำนวนผู้ติดตาม : 665,000
จำนวนครั้งที่ดู : 347,783,338
จำนวน VDO : 1,283
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 16/06/2022
ช่อง Youtube T-POP STAGE

น้าหนวด

วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2020
จำนวนผู้ติดตาม : 376,000
จำนวนครั้งที่ดู : 42,914,135
จำนวน VDO : 349
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 16/06/2022
ช่อง Youtube น้าหนวด

LET'S GIRL

วันเปิดช่อง : พ.ค. 2020
จำนวนผู้ติดตาม : 327,000
จำนวนครั้งที่ดู : 0
จำนวน VDO : 0
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 16/06/2022
ช่อง Youtube LET'S GIRL

Brathida

วันเปิดช่อง : ต.ค. 2019
จำนวนผู้ติดตาม : 378,000
จำนวนครั้งที่ดู : 90,635,462
จำนวน VDO : 363
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 16/06/2022
ช่อง Youtube Brathida