เรียนผู้ใช้งาน เนื่องจากทาง Instagram มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล จึงอาจทำให้การจัดลำดับมีความผิดพลาดหรือข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนได้
ทางทีมงานกำลังหาวิธีการแก้ไขและปรับปรุงระบบการจัดลำดับโดยเร็ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ช่อง Youtube ที่เพิ่มเข้ามาใหม่

Slapper

วันเปิดช่อง : ส.ค. 2013
จำนวนผู้ติดตาม : 1,630,000
จำนวนครั้งที่ดู : 338,821,732
จำนวน VDO : 2,111
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 17/04/2022
ช่อง Youtube Slapper

VVFwave Kung

วันเปิดช่อง : ก.ค. 2015
จำนวนผู้ติดตาม : 2,430,000
จำนวนครั้งที่ดู : 584,077,314
จำนวน VDO : 2,832
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 17/04/2022
ช่อง Youtube VVFwave Kung

Eoirndaime

วันเปิดช่อง : ก.ย. 2018
จำนวนผู้ติดตาม : 1,330,000
จำนวนครั้งที่ดู : 120,731,467
จำนวน VDO : 153
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 17/04/2022
ช่อง Youtube Eoirndaime

Zim Zim DIY

วันเปิดช่อง : ส.ค. 2016
จำนวนผู้ติดตาม : 114,000
จำนวนครั้งที่ดู : 11,457,750
จำนวน VDO : 249
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 19/03/2022
ช่อง Youtube Zim Zim DIY

WiwaWawow TV

วันเปิดช่อง : ก.ย. 2013
จำนวนผู้ติดตาม : 3,110,000
จำนวนครั้งที่ดู : 803,432,553
จำนวน VDO : 899
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 27/02/2022
ช่อง Youtube WiwaWawow TV

DODI ดูดิ

วันเปิดช่อง : พ.ย. 2018
จำนวนผู้ติดตาม : 1,590,000
จำนวนครั้งที่ดู : 134,955,949
จำนวน VDO : 201
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 11/12/2021
ช่อง Youtube DODI ดูดิ

joe channel

วันเปิดช่อง : มี.ค. 2016
จำนวนผู้ติดตาม : 1,440,000
จำนวนครั้งที่ดู : 347,119,281
จำนวน VDO : 1,696
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 07/12/2021
ช่อง Youtube joe channel

RUOK FF

วันเปิดช่อง : ก.พ. 2016
จำนวนผู้ติดตาม : 9,890,000
จำนวนครั้งที่ดู : 608,407,313
จำนวน VDO : 131
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 25/11/2021
ช่อง Youtube RUOK FF

Thanks For Watching

วันเปิดช่อง : ส.ค. 2014
จำนวนผู้ติดตาม : 3,690,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,898,803,660
จำนวน VDO : 3,609
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 19/11/2021
ช่อง Youtube Thanks For Watching

Lucky Camel11

วันเปิดช่อง : ต.ค. 2017
จำนวนผู้ติดตาม : 1,370,000
จำนวนครั้งที่ดู : 371,720,260
จำนวน VDO : 351
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 21/10/2021
ช่อง Youtube Lucky Camel11

CHERRYCHU

วันเปิดช่อง : พ.ย. 2012
จำนวนผู้ติดตาม : 252,000
จำนวนครั้งที่ดู : 18,163,636
จำนวน VDO : 161
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 13/10/2021
ช่อง Youtube CHERRYCHU

BeerBaiyoke

วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2007
จำนวนผู้ติดตาม : 450,000
จำนวนครั้งที่ดู : 44,852,570
จำนวน VDO : 142
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 09/10/2021
ช่อง Youtube BeerBaiyoke

Tump Yung

วันเปิดช่อง : ก.พ. 2018
จำนวนผู้ติดตาม : 532,000
จำนวนครั้งที่ดู : 55,733,799
จำนวน VDO : 265
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 09/10/2021
ช่อง Youtube Tump Yung

Yerr tv

วันเปิดช่อง : พ.ย. 2014
จำนวนผู้ติดตาม : 276,000
จำนวนครั้งที่ดู : 25,822,836
จำนวน VDO : 89
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 09/10/2021
ช่อง Youtube Yerr tv

FAROSE CHANNEL

วันเปิดช่อง : ก.ย. 2014
จำนวนผู้ติดตาม : 405,000
จำนวนครั้งที่ดู : 57,016,890
จำนวน VDO : 151
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 09/10/2021
ช่อง Youtube FAROSE CHANNEL

ช่างภาพชั่วคราว'วงกลม

วันเปิดช่อง : ส.ค. 2014
จำนวนผู้ติดตาม : 3,040,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,373,418,976
จำนวน VDO : 1,875
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 09/10/2021
ช่อง Youtube ช่างภาพชั่วคราว'วงกลม

Happy Retire

วันเปิดช่อง : ก.ค. 2018
จำนวนผู้ติดตาม : 395,000
จำนวนครั้งที่ดู : 83,036,600
จำนวน VDO : 559
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 09/10/2021
ช่อง Youtube Happy Retire

หัวกรวย

วันเปิดช่อง : เม.ย. 2019
จำนวนผู้ติดตาม : 644,000
จำนวนครั้งที่ดู : 59,992,431
จำนวน VDO : 354
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 03/10/2021
ช่อง Youtube หัวกรวย

Nadao Music

วันเปิดช่อง : ก.ค. 2019
จำนวนผู้ติดตาม : 1,720,000
จำนวนครั้งที่ดู : 874,411,876
จำนวน VDO : 208
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 30/09/2021
ช่อง Youtube Nadao Music

Nadao Bangkok

วันเปิดช่อง : เม.ย. 2010
จำนวนผู้ติดตาม : 1,150,000
จำนวนครั้งที่ดู : 330,105,266
จำนวน VDO : 1,638
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 30/09/2021
ช่อง Youtube Nadao Bangkok