เรียนผู้ใช้งาน เนื่องจากทาง Instagram มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล จึงอาจทำให้การจัดลำดับมีความผิดพลาดหรือข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนได้
ทางทีมงานกำลังหาวิธีการแก้ไขและปรับปรุงระบบการจัดลำดับโดยเร็ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ช่อง Youtube ที่เพิ่มเข้ามาใหม่

CHERRYCHU

วันเปิดช่อง : พ.ย. 2012
จำนวนผู้ติดตาม : 234,000
จำนวนครั้งที่ดู : 16,132,759
จำนวน VDO : 136
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 13/10/2021
ช่อง Youtube CHERRYCHU

BeerBaiyoke

วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2007
จำนวนผู้ติดตาม : 294,000
จำนวนครั้งที่ดู : 27,702,370
จำนวน VDO : 96
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 09/10/2021
ช่อง Youtube BeerBaiyoke

Tump Yung

วันเปิดช่อง : ก.พ. 2018
จำนวนผู้ติดตาม : 442,000
จำนวนครั้งที่ดู : 41,099,060
จำนวน VDO : 206
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 09/10/2021
ช่อง Youtube Tump Yung

Yerr tv

วันเปิดช่อง : พ.ย. 2014
จำนวนผู้ติดตาม : 265,000
จำนวนครั้งที่ดู : 24,126,869
จำนวน VDO : 81
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 09/10/2021
ช่อง Youtube Yerr tv

FAROSE CHANNEL

วันเปิดช่อง : ก.ย. 2014
จำนวนผู้ติดตาม : 328,000
จำนวนครั้งที่ดู : 39,340,918
จำนวน VDO : 118
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 09/10/2021
ช่อง Youtube FAROSE CHANNEL

ช่างภาพชั่วคราว'วงกลม

วันเปิดช่อง : ส.ค. 2014
จำนวนผู้ติดตาม : 2,680,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,185,202,270
จำนวน VDO : 1,774
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 09/10/2021
ช่อง Youtube ช่างภาพชั่วคราว'วงกลม

Happy Retire

วันเปิดช่อง : ก.ค. 2018
จำนวนผู้ติดตาม : 381,000
จำนวนครั้งที่ดู : 78,144,834
จำนวน VDO : 490
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 09/10/2021
ช่อง Youtube Happy Retire

หัวกรวย

วันเปิดช่อง : เม.ย. 2019
จำนวนผู้ติดตาม : 507,000
จำนวนครั้งที่ดู : 41,797,680
จำนวน VDO : 290
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 03/10/2021
ช่อง Youtube หัวกรวย

Nadao Music

วันเปิดช่อง : ก.ค. 2019
จำนวนผู้ติดตาม : 1,610,000
จำนวนครั้งที่ดู : 775,621,734
จำนวน VDO : 174
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 30/09/2021
ช่อง Youtube Nadao Music

Nadao Bangkok

วันเปิดช่อง : เม.ย. 2010
จำนวนผู้ติดตาม : 1,110,000
จำนวนครั้งที่ดู : 314,734,922
จำนวน VDO : 1,616
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 30/09/2021
ช่อง Youtube Nadao Bangkok

ยกกำลัง

วันเปิดช่อง : ก.พ. 2020
จำนวนผู้ติดตาม : 66,800
จำนวนครั้งที่ดู : 1,223,273
จำนวน VDO : 14
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 30/09/2021
ช่อง Youtube ยกกำลัง

ITIM'S STUFF

วันเปิดช่อง : มี.ค. 2019
จำนวนผู้ติดตาม : 405,000
จำนวนครั้งที่ดู : 32,120,393
จำนวน VDO : 135
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 30/09/2021
ช่อง Youtube ITIM'S STUFF

คู่หู คู่Geek

วันเปิดช่อง : พ.ย. 2018
จำนวนผู้ติดตาม : 79,500
จำนวนครั้งที่ดู : 9,487,720
จำนวน VDO : 353
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 29/09/2021
ช่อง Youtube คู่หู คู่Geek

Attempt Z

วันเปิดช่อง : ก.ย. 2013
จำนวนผู้ติดตาม : 1,890,000
จำนวนครั้งที่ดู : 292,403,629
จำนวน VDO : 1,061
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 18/09/2021
ช่อง Youtube Attempt Z

ก้อง ห้วยไร่

วันเปิดช่อง : ก.ย. 2014
จำนวนผู้ติดตาม : 1,880,000
จำนวนครั้งที่ดู : 623,157,347
จำนวน VDO : 59
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 10/09/2021
ช่อง Youtube ก้อง ห้วยไร่

Jackfanchan

วันเปิดช่อง : ก.ย. 2018
จำนวนผู้ติดตาม : 832,000
จำนวนครั้งที่ดู : 153,181,333
จำนวน VDO : 42
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 10/09/2021
ช่อง Youtube Jackfanchan

รถซิ่งไทยแลนด์ (RodzingThailand)

วันเปิดช่อง : ส.ค. 2017
จำนวนผู้ติดตาม : 871,000
จำนวนครั้งที่ดู : 149,648,307
จำนวน VDO : 519
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 26/08/2021
ช่อง Youtube รถซิ่งไทยแลนด์ (RodzingThailand)

iaumreview

วันเปิดช่อง : พ.ค. 2006
จำนวนผู้ติดตาม : 396,000
จำนวนครั้งที่ดู : 109,007,490
จำนวน VDO : 1,306
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 26/08/2021
ช่อง Youtube iaumreview

iPAN CHANNEL

วันเปิดช่อง : ก.ย. 2019
จำนวนผู้ติดตาม : 345,000
จำนวนครั้งที่ดู : 21,026,969
จำนวน VDO : 71
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 26/08/2021
ช่อง Youtube iPAN CHANNEL

Subdar7

วันเปิดช่อง : พ.ค. 2021
จำนวนผู้ติดตาม : 143,000
จำนวนครั้งที่ดู : 22,526,361
จำนวน VDO : 150
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 26/08/2021
ช่อง Youtube Subdar7