ช่อง Youtube ที่เพิ่มเข้ามาใหม่

SomchaiDIY

วันเปิดช่อง : ส.ค. 2014
จำนวนผู้ติดตาม : 558,000
จำนวนครั้งที่ดู : 63,597,840
จำนวน VDO : 411
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 28/11/2020
ช่อง Youtube SomchaiDIY

แป้งฝุ่น ปายุด

วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2017
จำนวนผู้ติดตาม : 822,000
จำนวนครั้งที่ดู : 37,565,480
จำนวน VDO : 47
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 20/11/2020
ช่อง Youtube แป้งฝุ่น ปายุด

teera47 kids

วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2011
จำนวนผู้ติดตาม : 2,110,000
จำนวนครั้งที่ดู : 727,077,458
จำนวน VDO : 529
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 11/11/2020
ช่อง Youtube teera47 kids

Babyjingko

วันเปิดช่อง : ก.ค. 2014
จำนวนผู้ติดตาม : 468,000
จำนวนครั้งที่ดู : 41,723,147
จำนวน VDO : 287
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 08/11/2020
ช่อง Youtube Babyjingko

Life of Bow

วันเปิดช่อง : ม.ค. 2017
จำนวนผู้ติดตาม : 1,550,000
จำนวนครั้งที่ดู : 446,535,129
จำนวน VDO : 936
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 08/11/2020
ช่อง Youtube Life of Bow

RodmayAloha

วันเปิดช่อง : เม.ย. 2020
จำนวนผู้ติดตาม : 76,100
จำนวนครั้งที่ดู : 2,924,849
จำนวน VDO : 27
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 08/11/2020
ช่อง Youtube RodmayAloha

Yoshi 300

วันเปิดช่อง : ส.ค. 2015
จำนวนผู้ติดตาม : 621,000
จำนวนครั้งที่ดู : 59,392,999
จำนวน VDO : 157
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 30/10/2020
ช่อง Youtube Yoshi 300

วันกรรชัย

วันเปิดช่อง : ม.ค. 2012
จำนวนผู้ติดตาม : 176,000
จำนวนครั้งที่ดู : 16,969,668
จำนวน VDO : 51
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 29/10/2020
ช่อง Youtube วันกรรชัย

วันว่าง ๆครับ

วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2019
จำนวนผู้ติดตาม : 597,000
จำนวนครั้งที่ดู : 38,672,988
จำนวน VDO : 52
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 14/10/2020
ช่อง Youtube วันว่าง ๆครับ

123records

วันเปิดช่อง : ก.พ. 2016
จำนวนผู้ติดตาม : 330,000
จำนวนครั้งที่ดู : 132,061,323
จำนวน VDO : 103
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 06/10/2020
ช่อง Youtube 123records

คุยกับลุงช่าง

วันเปิดช่อง : พ.ค. 2017
จำนวนผู้ติดตาม : 260,000
จำนวนครั้งที่ดู : 14,821,881
จำนวน VDO : 199
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 03/10/2020
ช่อง Youtube คุยกับลุงช่าง

GRACEKANKLAOOFFICIAL

วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2016
จำนวนผู้ติดตาม : 263,000
จำนวนครั้งที่ดู : 19,761,677
จำนวน VDO : 45
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 29/09/2020
ช่อง Youtube GRACEKANKLAOOFFICIAL

JEAB CHEER Here Channel

วันเปิดช่อง : ก.ค. 2020
จำนวนผู้ติดตาม : 243,000
จำนวนครั้งที่ดู : 9,699,886
จำนวน VDO : 32
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 27/09/2020
ช่อง Youtube JEAB CHEER Here Channel

Juny JomKan

วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2017
จำนวนผู้ติดตาม : 666,000
จำนวนครั้งที่ดู : 41,630,506
จำนวน VDO : 137
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 28/08/2020
ช่อง Youtube Juny JomKan

PetchZ

วันเปิดช่อง : เม.ย. 2019
จำนวนผู้ติดตาม : 144,000
จำนวนครั้งที่ดู : 7,584,376
จำนวน VDO : 68
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 09/08/2020
ช่อง Youtube PetchZ

MOSSALA101

วันเปิดช่อง : ก.พ. 2015
จำนวนผู้ติดตาม : 187,000
จำนวนครั้งที่ดู : 18,893,387
จำนวน VDO : 104
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 08/08/2020
ช่อง Youtube MOSSALA101

Tonhorm Chaneeindi

วันเปิดช่อง : พ.ค. 2013
จำนวนผู้ติดตาม : 348,000
จำนวนครั้งที่ดู : 35,599,251
จำนวน VDO : 68
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 02/08/2020
ช่อง Youtube Tonhorm Chaneeindi

MhorRitz

วันเปิดช่อง : ส.ค. 2019
จำนวนผู้ติดตาม : 427,000
จำนวนครั้งที่ดู : 19,390,309
จำนวน VDO : 73
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 02/08/2020
ช่อง Youtube MhorRitz

Jennie Panhan

วันเปิดช่อง : ก.พ. 2020
จำนวนผู้ติดตาม : 324,000
จำนวนครั้งที่ดู : 18,158,975
จำนวน VDO : 44
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 02/08/2020
ช่อง Youtube Jennie Panhan

Weircation

วันเปิดช่อง : พ.ค. 2020
จำนวนผู้ติดตาม : 167,000
จำนวนครั้งที่ดู : 4,282,003
จำนวน VDO : 18
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 01/08/2020
ช่อง Youtube Weircation