เรียนผู้ใช้งาน เนื่องจากทาง Instagram มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล จึงอาจทำให้การจัดลำดับมีความผิดพลาดหรือข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนได้
ทางทีมงานกำลังหาวิธีการแก้ไขและปรับปรุงระบบการจัดลำดับโดยเร็ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ช่อง Youtube ที่เพิ่มเข้ามาใหม่

Tagple

วันเปิดช่อง : พ.ค. 2016
จำนวนผู้ติดตาม : 1,870,000
จำนวนครั้งที่ดู : 438,786,402
จำนวน VDO : 1,183
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 23/02/2023
ช่อง Youtube Tagple

Davikah Channel

วันเปิดช่อง : ต.ค. 2019
จำนวนผู้ติดตาม : 494,000
จำนวนครั้งที่ดู : 25,381,649
จำนวน VDO : 82
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 18/02/2023
ช่อง Youtube Davikah Channel

Sprite Official

วันเปิดช่อง : เม.ย. 2016
จำนวนผู้ติดตาม : 876,000
จำนวนครั้งที่ดู : 36,468,238
จำนวน VDO : 40
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 16/12/2022
ช่อง Youtube Sprite Official

Gladiuz KB

วันเปิดช่อง : เม.ย. 2016
จำนวนผู้ติดตาม : 989,000
จำนวนครั้งที่ดู : 284,663,145
จำนวน VDO : 1,529
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 26/09/2022
ช่อง Youtube Gladiuz KB

U.U eung

วันเปิดช่อง : ม.ค. 2022
จำนวนผู้ติดตาม : 1,920,000
จำนวนครั้งที่ดู : 496,708,391
จำนวน VDO : 236
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 21/09/2022
ช่อง Youtube U.U eung

Violette Wautier

วันเปิดช่อง : ต.ค. 2009
จำนวนผู้ติดตาม : 1,200,000
จำนวนครั้งที่ดู : 264,141,565
จำนวน VDO : 218
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 09/09/2022
ช่อง Youtube Violette Wautier

Buakaw Banchamek

วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2011
จำนวนผู้ติดตาม : 1,480,000
จำนวนครั้งที่ดู : 311,189,352
จำนวน VDO : 578
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 20/08/2022
ช่อง Youtube Buakaw Banchamek

1412 CH

วันเปิดช่อง : ก.ค. 2013
จำนวนผู้ติดตาม : 8,370,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,538,146,040
จำนวน VDO : 1,310
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 03/08/2022
ช่อง Youtube 1412 CH

Sandwish Media

วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2018
จำนวนผู้ติดตาม : 533,000
จำนวนครั้งที่ดู : 95,319,295
จำนวน VDO : 344
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 12/07/2022
ช่อง Youtube Sandwish Media

Autoinfo Online

วันเปิดช่อง : ก.พ. 2016
จำนวนผู้ติดตาม : 47,200
จำนวนครั้งที่ดู : 14,087,060
จำนวน VDO : 943
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 23/06/2022
ช่อง Youtube Autoinfo Online

กาลครั้งหนึ่ง By โค้ก ซีโร่

วันเปิดช่อง : พ.ค. 2020
จำนวนผู้ติดตาม : 1,150,000
จำนวนครั้งที่ดู : 447,052,177
จำนวน VDO : 1,235
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 16/06/2022
ช่อง Youtube กาลครั้งหนึ่ง By โค้ก ซีโร่

นาย Channel Family

วันเปิดช่อง : ม.ค. 2021
จำนวนผู้ติดตาม : 150,000
จำนวนครั้งที่ดู : 23,290,486
จำนวน VDO : 184
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 16/06/2022
ช่อง Youtube นาย Channel Family

ช่องคุณเอม

วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2019
จำนวนผู้ติดตาม : 765,000
จำนวนครั้งที่ดู : 82,625,038
จำนวน VDO : 419
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 16/06/2022
ช่อง Youtube ช่องคุณเอม

Jomquan

วันเปิดช่อง : ก.พ. 2021
จำนวนผู้ติดตาม : 781,000
จำนวนครั้งที่ดู : 108,833,519
จำนวน VDO : 835
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 16/06/2022
ช่อง Youtube Jomquan

Singto Numchok Official

วันเปิดช่อง : เม.ย. 2008
จำนวนผู้ติดตาม : 1,280,000
จำนวนครั้งที่ดู : 626,231,865
จำนวน VDO : 356
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 16/06/2022
ช่อง Youtube Singto Numchok Official

Sunflowava

วันเปิดช่อง : ส.ค. 2020
จำนวนผู้ติดตาม : 2,390,000
จำนวนครั้งที่ดู : 326,851,455
จำนวน VDO : 380
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 16/06/2022
ช่อง Youtube Sunflowava

T-POP STAGE

วันเปิดช่อง : ก.พ. 2021
จำนวนผู้ติดตาม : 684,000
จำนวนครั้งที่ดู : 362,311,764
จำนวน VDO : 1,406
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 16/06/2022
ช่อง Youtube T-POP STAGE

น้าหนวด

วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2020
จำนวนผู้ติดตาม : 382,000
จำนวนครั้งที่ดู : 44,178,005
จำนวน VDO : 362
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 16/06/2022
ช่อง Youtube น้าหนวด

LET'S GIRL

วันเปิดช่อง : พ.ค. 2020
จำนวนผู้ติดตาม : 324,000
จำนวนครั้งที่ดู : 0
จำนวน VDO : 0
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 16/06/2022
ช่อง Youtube LET'S GIRL

Brathida

วันเปิดช่อง : ต.ค. 2019
จำนวนผู้ติดตาม : 401,000
จำนวนครั้งที่ดู : 99,752,945
จำนวน VDO : 382
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 16/06/2022
ช่อง Youtube Brathida