ช่อง Youtube ที่เพิ่มเข้ามาใหม่

BO YOSHI CHANNEL

วันเปิดช่อง : พ.ค. 2019
จำนวนผู้ติดตาม : 871,000
จำนวนครั้งที่ดู : 194,006,828
จำนวน VDO : 398
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 14/04/2021
ช่อง Youtube BO YOSHI CHANNEL

NICKKU CHANNEL

วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2015
จำนวนผู้ติดตาม : 1,580,000
จำนวนครั้งที่ดู : 66,630,816
จำนวน VDO : 99
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 14/04/2021
ช่อง Youtube NICKKU CHANNEL

KHONG JUE

วันเปิดช่อง : ต.ค. 2014
จำนวนผู้ติดตาม : 427,000
จำนวนครั้งที่ดู : 45,413,097
จำนวน VDO : 192
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 14/04/2021
ช่อง Youtube KHONG JUE

Four Sakonrut

วันเปิดช่อง : ม.ค. 2014
จำนวนผู้ติดตาม : 314,000
จำนวนครั้งที่ดู : 19,484,346
จำนวน VDO : 96
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 14/04/2021
ช่อง Youtube Four Sakonrut

มนต์แคน แก่นคูน OFFICIAL

วันเปิดช่อง : ก.ค. 2017
จำนวนผู้ติดตาม : 1,490,000
จำนวนครั้งที่ดู : 454,049,224
จำนวน VDO : 98
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 14/04/2021
ช่อง Youtube มนต์แคน แก่นคูน OFFICIAL

Gluta Story

วันเปิดช่อง : ส.ค. 2015
จำนวนผู้ติดตาม : 888,000
จำนวนครั้งที่ดู : 108,231,341
จำนวน VDO : 271
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 14/04/2021
ช่อง Youtube Gluta Story

Tack มาแล้วจ่ะ

วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2018
จำนวนผู้ติดตาม : 189,000
จำนวนครั้งที่ดู : 9,539,887
จำนวน VDO : 104
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 14/04/2021
ช่อง Youtube Tack มาแล้วจ่ะ

อีจ๊ะ Channel

วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2014
จำนวนผู้ติดตาม : 464,000
จำนวนครั้งที่ดู : 32,924,295
จำนวน VDO : 53
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 14/04/2021
ช่อง Youtube อีจ๊ะ Channel

ต่าย อรทัย OFFICIAL

วันเปิดช่อง : ต.ค. 2017
จำนวนผู้ติดตาม : 841,000
จำนวนครั้งที่ดู : 143,241,947
จำนวน VDO : 292
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 10/04/2021
ช่อง Youtube ต่าย อรทัย OFFICIAL

เอพาแหล

วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2018
จำนวนผู้ติดตาม : 136,000
จำนวนครั้งที่ดู : 12,301,916
จำนวน VDO : 70
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 04/04/2021
ช่อง Youtube เอพาแหล

BIE SUKRIT OFFICIAL

วันเปิดช่อง : ต.ค. 2014
จำนวนผู้ติดตาม : 80,800
จำนวนครั้งที่ดู : 8,294,001
จำนวน VDO : 54
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 04/04/2021
ช่อง Youtube BIE SUKRIT OFFICIAL

uppoompat

วันเปิดช่อง : ก.ย. 2018
จำนวนผู้ติดตาม : 194,000
จำนวนครั้งที่ดู : 5,489,993
จำนวน VDO : 92
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 04/04/2021
ช่อง Youtube uppoompat

NEETTO V.2

วันเปิดช่อง : พ.ย. 2018
จำนวนผู้ติดตาม : 200,000
จำนวนครั้งที่ดู : 15,465,238
จำนวน VDO : 95
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 14/03/2021
ช่อง Youtube NEETTO V.2

Top_official

วันเปิดช่อง : พ.ค. 2018
จำนวนผู้ติดตาม : 1,000,000
จำนวนครั้งที่ดู : 91,149,482
จำนวน VDO : 202
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 05/01/2021
ช่อง Youtube Top_official

Bank PII

วันเปิดช่อง : พ.ย. 2017
จำนวนผู้ติดตาม : 854,000
จำนวนครั้งที่ดู : 27,030,889
จำนวน VDO : 46
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 03/01/2021
ช่อง Youtube Bank PII

Bradboy

วันเปิดช่อง : ม.ค. 2020
จำนวนผู้ติดตาม : 468,000
จำนวนครั้งที่ดู : 38,452,242
จำนวน VDO : 70
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 01/01/2021
ช่อง Youtube Bradboy

Nonny.com

วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2015
จำนวนผู้ติดตาม : 1,270,000
จำนวนครั้งที่ดู : 168,181,739
จำนวน VDO : 1,114
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 14/12/2020
ช่อง Youtube Nonny.com

SomchaiDIY

วันเปิดช่อง : ส.ค. 2014
จำนวนผู้ติดตาม : 598,000
จำนวนครั้งที่ดู : 68,935,596
จำนวน VDO : 435
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 28/11/2020
ช่อง Youtube SomchaiDIY

แป้งฝุ่น ปายุด

วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2017
จำนวนผู้ติดตาม : 1,020,000
จำนวนครั้งที่ดู : 58,459,480
จำนวน VDO : 77
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 20/11/2020
ช่อง Youtube แป้งฝุ่น ปายุด

teera47 kids

วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2011
จำนวนผู้ติดตาม : 2,410,000
จำนวนครั้งที่ดู : 859,616,678
จำนวน VDO : 682
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 11/11/2020
ช่อง Youtube teera47 kids