ช่อง Youtube ที่เพิ่มเข้ามาใหม่

Top_official

วันเปิดช่อง : พ.ค. 2018
จำนวนผู้ติดตาม : 995,000
จำนวนครั้งที่ดู : 88,904,926
จำนวน VDO : 192
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 05/01/2021
ช่อง Youtube Top_official

Bank PII

วันเปิดช่อง : พ.ย. 2017
จำนวนผู้ติดตาม : 774,000
จำนวนครั้งที่ดู : 22,386,753
จำนวน VDO : 40
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 03/01/2021
ช่อง Youtube Bank PII

Bradboy

วันเปิดช่อง : ม.ค. 2020
จำนวนผู้ติดตาม : 440,000
จำนวนครั้งที่ดู : 33,787,910
จำนวน VDO : 59
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 01/01/2021
ช่อง Youtube Bradboy

Nonny.com

วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2015
จำนวนผู้ติดตาม : 1,220,000
จำนวนครั้งที่ดู : 161,896,099
จำนวน VDO : 1,101
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 14/12/2020
ช่อง Youtube Nonny.com

SomchaiDIY

วันเปิดช่อง : ส.ค. 2014
จำนวนผู้ติดตาม : 584,000
จำนวนครั้งที่ดู : 66,675,060
จำนวน VDO : 428
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 28/11/2020
ช่อง Youtube SomchaiDIY

แป้งฝุ่น ปายุด

วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2017
จำนวนผู้ติดตาม : 952,000
จำนวนครั้งที่ดู : 51,669,338
จำนวน VDO : 68
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 20/11/2020
ช่อง Youtube แป้งฝุ่น ปายุด

teera47 kids

วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2011
จำนวนผู้ติดตาม : 2,340,000
จำนวนครั้งที่ดู : 824,114,271
จำนวน VDO : 618
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 11/11/2020
ช่อง Youtube teera47 kids

Babyjingko

วันเปิดช่อง : ก.ค. 2014
จำนวนผู้ติดตาม : 500,000
จำนวนครั้งที่ดู : 45,791,798
จำนวน VDO : 295
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 08/11/2020
ช่อง Youtube Babyjingko

Life of Bow

วันเปิดช่อง : ม.ค. 2017
จำนวนผู้ติดตาม : 1,680,000
จำนวนครั้งที่ดู : 502,888,787
จำนวน VDO : 973
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 08/11/2020
ช่อง Youtube Life of Bow

RodmayAloha

วันเปิดช่อง : เม.ย. 2020
จำนวนผู้ติดตาม : 79,600
จำนวนครั้งที่ดู : 3,284,887
จำนวน VDO : 31
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 08/11/2020
ช่อง Youtube RodmayAloha

Yoshi 300

วันเปิดช่อง : ส.ค. 2015
จำนวนผู้ติดตาม : 631,000
จำนวนครั้งที่ดู : 60,697,920
จำนวน VDO : 169
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 30/10/2020
ช่อง Youtube Yoshi 300

วันกรรชัย

วันเปิดช่อง : ม.ค. 2012
จำนวนผู้ติดตาม : 200,000
จำนวนครั้งที่ดู : 19,292,200
จำนวน VDO : 57
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 29/10/2020
ช่อง Youtube วันกรรชัย

วันว่าง ๆครับ

วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2019
จำนวนผู้ติดตาม : 780,000
จำนวนครั้งที่ดู : 64,589,097
จำนวน VDO : 72
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 14/10/2020
ช่อง Youtube วันว่าง ๆครับ

123records

วันเปิดช่อง : ก.พ. 2016
จำนวนผู้ติดตาม : 346,000
จำนวนครั้งที่ดู : 141,806,041
จำนวน VDO : 113
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 06/10/2020
ช่อง Youtube 123records

คุยกับลุงช่าง

วันเปิดช่อง : พ.ค. 2017
จำนวนผู้ติดตาม : 386,000
จำนวนครั้งที่ดู : 22,150,243
จำนวน VDO : 227
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 03/10/2020
ช่อง Youtube คุยกับลุงช่าง

GRACEKANKLAOOFFICIAL

วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2016
จำนวนผู้ติดตาม : 291,000
จำนวนครั้งที่ดู : 21,804,413
จำนวน VDO : 49
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 29/09/2020
ช่อง Youtube GRACEKANKLAOOFFICIAL

JEAB CHEER Here Channel

วันเปิดช่อง : ก.ค. 2020
จำนวนผู้ติดตาม : 267,000
จำนวนครั้งที่ดู : 11,949,403
จำนวน VDO : 36
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 27/09/2020
ช่อง Youtube JEAB CHEER Here Channel

Juny JomKan

วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2017
จำนวนผู้ติดตาม : 720,000
จำนวนครั้งที่ดู : 47,054,805
จำนวน VDO : 153
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 28/08/2020
ช่อง Youtube Juny JomKan

PetchZ

วันเปิดช่อง : เม.ย. 2019
จำนวนผู้ติดตาม : 167,000
จำนวนครั้งที่ดู : 9,282,192
จำนวน VDO : 80
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 09/08/2020
ช่อง Youtube PetchZ

MOSSALA101

วันเปิดช่อง : ก.พ. 2015
จำนวนผู้ติดตาม : 292,000
จำนวนครั้งที่ดู : 28,645,353
จำนวน VDO : 114
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 08/08/2020
ช่อง Youtube MOSSALA101