เรียนผู้ใช้งาน เนื่องจากทาง Instagram มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล จึงอาจทำให้การจัดลำดับมีความผิดพลาดหรือข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนได้
ทางทีมงานกำลังหาวิธีการแก้ไขและปรับปรุงระบบการจัดลำดับโดยเร็ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ช่อง Youtube ที่เพิ่มเข้ามาใหม่

DODI ดูดิ

วันเปิดช่อง : พ.ย. 2018
จำนวนผู้ติดตาม : 1,380,000
จำนวนครั้งที่ดู : 105,924,771
จำนวน VDO : 189
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 11/12/2021
ช่อง Youtube DODI ดูดิ

joe channel

วันเปิดช่อง : มี.ค. 2016
จำนวนผู้ติดตาม : 1,420,000
จำนวนครั้งที่ดู : 343,146,433
จำนวน VDO : 1,625
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 07/12/2021
ช่อง Youtube joe channel

RUOK FF

วันเปิดช่อง : ก.พ. 2016
จำนวนผู้ติดตาม : 9,630,000
จำนวนครั้งที่ดู : 576,064,050
จำนวน VDO : 112
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 25/11/2021
ช่อง Youtube RUOK FF

Thanks For Watching

วันเปิดช่อง : ส.ค. 2014
จำนวนผู้ติดตาม : 3,390,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,605,651,897
จำนวน VDO : 3,278
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 19/11/2021
ช่อง Youtube Thanks For Watching

Lucky Camel11

วันเปิดช่อง : ต.ค. 2017
จำนวนผู้ติดตาม : 1,220,000
จำนวนครั้งที่ดู : 303,351,253
จำนวน VDO : 306
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 21/10/2021
ช่อง Youtube Lucky Camel11

CHERRYCHU

วันเปิดช่อง : พ.ย. 2012
จำนวนผู้ติดตาม : 243,000
จำนวนครั้งที่ดู : 17,179,887
จำนวน VDO : 147
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 13/10/2021
ช่อง Youtube CHERRYCHU

BeerBaiyoke

วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2007
จำนวนผู้ติดตาม : 339,000
จำนวนครั้งที่ดู : 34,813,658
จำนวน VDO : 115
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 09/10/2021
ช่อง Youtube BeerBaiyoke

Tump Yung

วันเปิดช่อง : ก.พ. 2018
จำนวนผู้ติดตาม : 479,000
จำนวนครั้งที่ดู : 46,671,464
จำนวน VDO : 227
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 09/10/2021
ช่อง Youtube Tump Yung

Yerr tv

วันเปิดช่อง : พ.ย. 2014
จำนวนผู้ติดตาม : 270,000
จำนวนครั้งที่ดู : 24,846,773
จำนวน VDO : 86
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 09/10/2021
ช่อง Youtube Yerr tv

FAROSE CHANNEL

วันเปิดช่อง : ก.ย. 2014
จำนวนผู้ติดตาม : 361,000
จำนวนครั้งที่ดู : 47,807,155
จำนวน VDO : 138
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 09/10/2021
ช่อง Youtube FAROSE CHANNEL

ช่างภาพชั่วคราว'วงกลม

วันเปิดช่อง : ส.ค. 2014
จำนวนผู้ติดตาม : 2,810,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,246,880,186
จำนวน VDO : 1,808
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 09/10/2021
ช่อง Youtube ช่างภาพชั่วคราว'วงกลม

Happy Retire

วันเปิดช่อง : ก.ค. 2018
จำนวนผู้ติดตาม : 388,000
จำนวนครั้งที่ดู : 80,420,489
จำนวน VDO : 520
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 09/10/2021
ช่อง Youtube Happy Retire

หัวกรวย

วันเปิดช่อง : เม.ย. 2019
จำนวนผู้ติดตาม : 568,000
จำนวนครั้งที่ดู : 49,989,232
จำนวน VDO : 322
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 03/10/2021
ช่อง Youtube หัวกรวย

Nadao Music

วันเปิดช่อง : ก.ค. 2019
จำนวนผู้ติดตาม : 1,650,000
จำนวนครั้งที่ดู : 817,870,390
จำนวน VDO : 191
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 30/09/2021
ช่อง Youtube Nadao Music

Nadao Bangkok

วันเปิดช่อง : เม.ย. 2010
จำนวนผู้ติดตาม : 1,130,000
จำนวนครั้งที่ดู : 321,493,803
จำนวน VDO : 1,633
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 30/09/2021
ช่อง Youtube Nadao Bangkok

ยกกำลัง

วันเปิดช่อง : ก.พ. 2020
จำนวนผู้ติดตาม : 169,000
จำนวนครั้งที่ดู : 9,207,706
จำนวน VDO : 35
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 30/09/2021
ช่อง Youtube ยกกำลัง

ITIM'S STUFF

วันเปิดช่อง : มี.ค. 2019
จำนวนผู้ติดตาม : 409,000
จำนวนครั้งที่ดู : 32,952,024
จำนวน VDO : 141
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 30/09/2021
ช่อง Youtube ITIM'S STUFF

คู่หู คู่Geek

วันเปิดช่อง : พ.ย. 2018
จำนวนผู้ติดตาม : 86,100
จำนวนครั้งที่ดู : 10,555,779
จำนวน VDO : 381
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 29/09/2021
ช่อง Youtube คู่หู คู่Geek

Attempt Z

วันเปิดช่อง : ก.ย. 2013
จำนวนผู้ติดตาม : 1,890,000
จำนวนครั้งที่ดู : 295,418,437
จำนวน VDO : 1,090
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 18/09/2021
ช่อง Youtube Attempt Z

ก้อง ห้วยไร่

วันเปิดช่อง : ก.ย. 2014
จำนวนผู้ติดตาม : 2,020,000
จำนวนครั้งที่ดู : 689,219,935
จำนวน VDO : 70
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 10/09/2021
ช่อง Youtube ก้อง ห้วยไร่