เรียนผู้ใช้งาน เนื่องจากทาง Instagram มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล จึงอาจทำให้การจัดลำดับมีความผิดพลาดหรือข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนได้
ทางทีมงานกำลังหาวิธีการแก้ไขและปรับปรุงระบบการจัดลำดับโดยเร็ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ช่อง Youtube ที่เพิ่มเข้ามาใหม่

1412

วันเปิดช่อง : ก.ค. 2013
จำนวนผู้ติดตาม : 8,290,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,489,793,260
จำนวน VDO : 1,324
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 03/08/2022
ช่อง Youtube 1412

Sandwish Media

วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2018
จำนวนผู้ติดตาม : 314,000
จำนวนครั้งที่ดู : 46,306,416
จำนวน VDO : 176
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 12/07/2022
ช่อง Youtube Sandwish Media

Autoinfo Online

วันเปิดช่อง : ก.พ. 2016
จำนวนผู้ติดตาม : 33,100
จำนวนครั้งที่ดู : 11,025,237
จำนวน VDO : 373
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 23/06/2022
ช่อง Youtube Autoinfo Online

กาลครั้งหนึ่ง By โค้ก ซีโร่

วันเปิดช่อง : พ.ค. 2020
จำนวนผู้ติดตาม : 768,000
จำนวนครั้งที่ดู : 249,608,395
จำนวน VDO : 411
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 16/06/2022
ช่อง Youtube กาลครั้งหนึ่ง By โค้ก ซีโร่

นาย Channel Family

วันเปิดช่อง : ม.ค. 2021
จำนวนผู้ติดตาม : 105,000
จำนวนครั้งที่ดู : 10,308,530
จำนวน VDO : 74
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 16/06/2022
ช่อง Youtube นาย Channel Family

ช่องคุณเอม

วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2019
จำนวนผู้ติดตาม : 585,000
จำนวนครั้งที่ดู : 47,002,847
จำนวน VDO : 204
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 16/06/2022
ช่อง Youtube ช่องคุณเอม

Jomquan

วันเปิดช่อง : ก.พ. 2021
จำนวนผู้ติดตาม : 360,000
จำนวนครั้งที่ดู : 23,458,487
จำนวน VDO : 252
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 16/06/2022
ช่อง Youtube Jomquan

Singto Numchok Official

วันเปิดช่อง : เม.ย. 2008
จำนวนผู้ติดตาม : 912,000
จำนวนครั้งที่ดู : 310,477,105
จำนวน VDO : 188
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 16/06/2022
ช่อง Youtube Singto Numchok Official

Sunflowava

วันเปิดช่อง : ส.ค. 2020
จำนวนผู้ติดตาม : 708,000
จำนวนครั้งที่ดู : 30,159,602
จำนวน VDO : 94
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 16/06/2022
ช่อง Youtube Sunflowava

T-POP STAGE

วันเปิดช่อง : ก.พ. 2021
จำนวนผู้ติดตาม : 514,000
จำนวนครั้งที่ดู : 237,369,636
จำนวน VDO : 835
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 16/06/2022
ช่อง Youtube T-POP STAGE

น้าหนวด

วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2020
จำนวนผู้ติดตาม : 224,000
จำนวนครั้งที่ดู : 16,691,672
จำนวน VDO : 182
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 16/06/2022
ช่อง Youtube น้าหนวด

LET'S GIRL

วันเปิดช่อง : พ.ค. 2020
จำนวนผู้ติดตาม : 325,000
จำนวนครั้งที่ดู : 47,225,266
จำนวน VDO : 284
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 16/06/2022
ช่อง Youtube LET'S GIRL

Brathida

วันเปิดช่อง : ต.ค. 2019
จำนวนผู้ติดตาม : 151,000
จำนวนครั้งที่ดู : 10,942,719
จำนวน VDO : 94
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 16/06/2022
ช่อง Youtube Brathida

Slapper

วันเปิดช่อง : ส.ค. 2013
จำนวนผู้ติดตาม : 1,660,000
จำนวนครั้งที่ดู : 351,946,514
จำนวน VDO : 2,185
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 17/04/2022
ช่อง Youtube Slapper

VVFwave Kung

วันเปิดช่อง : ก.ค. 2015
จำนวนผู้ติดตาม : 2,450,000
จำนวนครั้งที่ดู : 592,134,593
จำนวน VDO : 2,923
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 17/04/2022
ช่อง Youtube VVFwave Kung

Eoirndaime

วันเปิดช่อง : ก.ย. 2018
จำนวนผู้ติดตาม : 1,470,000
จำนวนครั้งที่ดู : 165,021,425
จำนวน VDO : 179
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 17/04/2022
ช่อง Youtube Eoirndaime

Zim Zim DIY

วันเปิดช่อง : ส.ค. 2016
จำนวนผู้ติดตาม : 135,000
จำนวนครั้งที่ดู : 13,856,707
จำนวน VDO : 273
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 19/03/2022
ช่อง Youtube Zim Zim DIY

WiwaWawow TV

วันเปิดช่อง : ก.ย. 2013
จำนวนผู้ติดตาม : 3,190,000
จำนวนครั้งที่ดู : 838,046,355
จำนวน VDO : 981
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 27/02/2022
ช่อง Youtube WiwaWawow TV

DODI ดูดิ

วันเปิดช่อง : พ.ย. 2018
จำนวนผู้ติดตาม : 1,730,000
จำนวนครั้งที่ดู : 155,070,361
จำนวน VDO : 209
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 11/12/2021
ช่อง Youtube DODI ดูดิ

joe channel

วันเปิดช่อง : มี.ค. 2016
จำนวนผู้ติดตาม : 1,440,000
จำนวนครั้งที่ดู : 349,798,775
จำนวน VDO : 1,747
วันที่เพิ่มเข้าระบบ : 07/12/2021
ช่อง Youtube joe channel