เรียนผู้ใช้งาน เนื่องจากทาง Instagram มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล จึงอาจทำให้การจัดลำดับมีความผิดพลาดหรือข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนได้
ทางทีมงานกำลังหาวิธีการแก้ไขและปรับปรุงระบบการจัดลำดับโดยเร็ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

VDO Youtube ยอดนิยม

DIAMOND MQT - คุณไม่รู้ (Prod. by SIXKY)
ช่อง Youtube DIAMOND MQT
จากช่อง Youtube DIAMOND MQT
1540 days ago
ขี้หมากรอบๆ
ช่อง Youtube OPZ TV
จากช่อง Youtube OPZ TV
1454 days ago
LEGENDBOY - อธิษฐาน (Pray) feat.Zamio P
ช่อง Youtube LEGENDBOY
จากช่อง Youtube LEGENDBOY
1516 days ago
Other Clips
ช่อง Youtube PUIMEKSTER
จากช่อง Youtube PUIMEKSTER
1791 days ago