เรียนผู้ใช้งาน เนื่องจากทาง Instagram มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล จึงอาจทำให้การจัดลำดับมีความผิดพลาดหรือข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนได้
ทางทีมงานกำลังหาวิธีการแก้ไขและปรับปรุงระบบการจัดลำดับโดยเร็ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

VDO Youtube ยอดนิยม

DIAMOND MQT - คุณไม่รู้ (Prod. by SIXKY)
ช่อง Youtube DIAMOND MQT
จากช่อง Youtube DIAMOND MQT
1445 days ago
ขี้หมากรอบๆ
ช่อง Youtube OPZ TV
จากช่อง Youtube OPZ TV
1359 days ago
LEGENDBOY - อธิษฐาน (Pray) feat.Zamio P
ช่อง Youtube LEGENDBOY
จากช่อง Youtube LEGENDBOY
1421 days ago
Other Clips
ช่อง Youtube PUIMEKSTER
จากช่อง Youtube PUIMEKSTER
1696 days ago