เรียนผู้ใช้งาน เนื่องจากทาง Instagram มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล จึงอาจทำให้การจัดลำดับมีความผิดพลาดหรือข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนได้
ทางทีมงานกำลังหาวิธีการแก้ไขและปรับปรุงระบบการจัดลำดับโดยเร็ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ช่อง I Love Japan ภาษาญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น : ประสบการณ์ย้ายบ้านในญี่ปุ่น จากเกียวโตมาโตเกียว + เช่ารถ