เรียนผู้ใช้งาน เนื่องจากทาง Instagram มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล จึงอาจทำให้การจัดลำดับมีความผิดพลาดหรือข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนได้
ทางทีมงานกำลังหาวิธีการแก้ไขและปรับปรุงระบบการจัดลำดับโดยเร็ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

รายชื่อช่อง Youtube ไทย

YOUNGOHM

วันเปิดช่อง : ก.พ. 2015
จำนวนผู้ติดตาม : 5,460,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,636,409,143
จำนวน VDO : 97
ช่อง Youtube YOUNGOHM

กาย หงิด

วันเปิดช่อง : ก.พ. 2018
จำนวนผู้ติดตาม : 5,430,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,821,760,820
จำนวน VDO : 1,275
ช่อง Youtube กาย หงิด

พอดีม่วน STUDIO

วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2011
จำนวนผู้ติดตาม : 5,340,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,127,553,524
จำนวน VDO : 317
ช่อง Youtube พอดีม่วน STUDIO

Kamsing Family Channel

วันเปิดช่อง : พ.ค. 2014
จำนวนผู้ติดตาม : 5,330,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,093,826,617
จำนวน VDO : 965
ช่อง Youtube Kamsing Family Channel

Happy Channel

วันเปิดช่อง : ก.ค. 2011
จำนวนผู้ติดตาม : 5,310,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,800,189,097
จำนวน VDO : 4,055
ช่อง Youtube Happy Channel

Dek Jew Chill Out

วันเปิดช่อง : พ.ย. 2014
จำนวนผู้ติดตาม : 5,220,000
จำนวนครั้งที่ดู : 4,528,312,151
จำนวน VDO : 5,536
ช่อง Youtube Dek Jew Chill Out

MonDEV

วันเปิดช่อง : พ.ค. 2013
จำนวนผู้ติดตาม : 5,130,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,071,993,561
จำนวน VDO : 1,173
ช่อง Youtube MonDEV

เซิ้ง MUSiC

วันเปิดช่อง : เม.ย. 2018
จำนวนผู้ติดตาม : 5,000,000
จำนวนครั้งที่ดู : 3,411,465,092
จำนวน VDO : 376
ช่อง Youtube เซิ้ง MUSiC

OKyouLIKEs

วันเปิดช่อง : ก.ค. 2014
จำนวนผู้ติดตาม : 4,900,000
จำนวนครั้งที่ดู : 761,897,081
จำนวน VDO : 750
ช่อง Youtube OKyouLIKEs

ดอยแม่สลอง สื่อสังคมออนไลน์

วันเปิดช่อง : ก.ย. 2017
จำนวนผู้ติดตาม : 4,900,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,095,720,338
จำนวน VDO : 1,773
ช่อง Youtube ดอยแม่สลอง สื่อสังคมออนไลน์

Aoffy Maxim

วันเปิดช่อง : มี.ค. 2016
จำนวนผู้ติดตาม : 4,810,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,375,865,036
จำนวน VDO : 412
ช่อง Youtube Aoffy Maxim

หม่อมถนัดแดก

วันเปิดช่อง : ก.ค. 2015
จำนวนผู้ติดตาม : 4,780,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,480,796,163
จำนวน VDO : 1,757
ช่อง Youtube หม่อมถนัดแดก

Thibaan Channel

วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2016
จำนวนผู้ติดตาม : 4,610,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,737,331,671
จำนวน VDO : 968
ช่อง Youtube Thibaan Channel

TheghostradioOfficial

วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2012
จำนวนผู้ติดตาม : 4,550,000
จำนวนครั้งที่ดู : 3,197,830,077
จำนวน VDO : 11,859
ช่อง Youtube TheghostradioOfficial

TAM STORY

วันเปิดช่อง : ก.พ. 2015
จำนวนผู้ติดตาม : 4,540,000
จำนวนครั้งที่ดู : 3,074,919,365
จำนวน VDO : 4,014
ช่อง Youtube TAM STORY

Thanks For Watching

วันเปิดช่อง : ส.ค. 2014
จำนวนผู้ติดตาม : 4,510,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,711,208,379
จำนวน VDO : 5,187
ช่อง Youtube Thanks For Watching

The snack

วันเปิดช่อง : เม.ย. 2016
จำนวนผู้ติดตาม : 4,490,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,051,475,812
จำนวน VDO : 1,126
ช่อง Youtube The snack

JZB Studio

วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2011
จำนวนผู้ติดตาม : 4,470,000
จำนวนครั้งที่ดู : 547,812,709
จำนวน VDO : 491
ช่อง Youtube JZB Studio

DJ.DREAMERTH

วันเปิดช่อง : ส.ค. 2013
จำนวนผู้ติดตาม : 4,460,000
จำนวนครั้งที่ดู : 225,849,452
จำนวน VDO : 197
ช่อง Youtube DJ.DREAMERTH

Ajumma Nammy

วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2018
จำนวนผู้ติดตาม : 4,460,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,380,743,703
จำนวน VDO : 899
ช่อง Youtube Ajumma Nammy

กิต งายย

วันเปิดช่อง : ส.ค. 2016
จำนวนผู้ติดตาม : 4,390,000
จำนวนครั้งที่ดู : 841,807,525
จำนวน VDO : 1,209
ช่อง Youtube กิต งายย

Bay Riffer

วันเปิดช่อง : ส.ค. 2011
จำนวนผู้ติดตาม : 4,370,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,021,929,170
จำนวน VDO : 1,767
ช่อง Youtube Bay Riffer

SorDor Style

วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2016
จำนวนผู้ติดตาม : 4,280,000
จำนวนครั้งที่ดู : 477,671,394
จำนวน VDO : 455
ช่อง Youtube SorDor Style

CHANGE2561

วันเปิดช่อง : พ.ค. 2018
จำนวนผู้ติดตาม : 4,280,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,873,616,167
จำนวน VDO : 16,694
ช่อง Youtube CHANGE2561

OfficialWhiteMusic

วันเปิดช่อง : พ.ค. 2011
จำนวนผู้ติดตาม : 4,270,000
จำนวนครั้งที่ดู : 4,338,118,797
จำนวน VDO : 2,859
ช่อง Youtube OfficialWhiteMusic

ชีวิตสดใส / Bright Side Thai

วันเปิดช่อง : มี.ค. 2019
จำนวนผู้ติดตาม : 4,260,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,181,341,279
จำนวน VDO : 5,279
ช่อง Youtube ชีวิตสดใส / Bright Side Thai

King SoYer

วันเปิดช่อง : มี.ค. 2018
จำนวนผู้ติดตาม : 4,230,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,260,250,576
จำนวน VDO : 1,129
ช่อง Youtube King SoYer

Nate & Mee

วันเปิดช่อง : พ.ย. 2016
จำนวนผู้ติดตาม : 4,200,000
จำนวนครั้งที่ดู : 55,541,039
จำนวน VDO : 58
ช่อง Youtube Nate & Mee

KunTi

วันเปิดช่อง : มี.ค. 2017
จำนวนผู้ติดตาม : 4,110,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,334,902,626
จำนวน VDO : 930
ช่อง Youtube KunTi

QueenTubeTH

วันเปิดช่อง : มี.ค. 2016
จำนวนผู้ติดตาม : 4,090,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,114,201,029
จำนวน VDO : 579
ช่อง Youtube QueenTubeTH

fedfeclip

วันเปิดช่อง : ต.ค. 2011
จำนวนผู้ติดตาม : 4,070,000
จำนวนครั้งที่ดู : 979,264,806
จำนวน VDO : 570
ช่อง Youtube fedfeclip

Jannine Weigel

วันเปิดช่อง : ก.พ. 2013
จำนวนผู้ติดตาม : 4,050,000
จำนวนครั้งที่ดู : 762,041,774
จำนวน VDO : 542
ช่อง Youtube Jannine Weigel

Oppa Thuchy

วันเปิดช่อง : ม.ค. 2017
จำนวนผู้ติดตาม : 4,050,000
จำนวนครั้งที่ดู : 846,057,528
จำนวน VDO : 999
ช่อง Youtube Oppa Thuchy

Maser Gamer

วันเปิดช่อง : มี.ค. 2010
จำนวนผู้ติดตาม : 4,050,000
จำนวนครั้งที่ดู : 853,960,871
จำนวน VDO : 2,951
ช่อง Youtube Maser Gamer

Kutcha Wants2playz

วันเปิดช่อง : ก.ค. 2011
จำนวนผู้ติดตาม : 4,050,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,744,702,348
จำนวน VDO : 3,075
ช่อง Youtube Kutcha Wants2playz

Whattheduck

วันเปิดช่อง : มี.ค. 2014
จำนวนผู้ติดตาม : 4,030,000
จำนวนครั้งที่ดู : 3,389,026,481
จำนวน VDO : 2,586
ช่อง Youtube Whattheduck

BANKII

วันเปิดช่อง : ม.ค. 2019
จำนวนผู้ติดตาม : 3,960,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,502,117,131
จำนวน VDO : 663
ช่อง Youtube BANKII

DJ Poom

วันเปิดช่อง : ส.ค. 2013
จำนวนผู้ติดตาม : 3,910,000
จำนวนครั้งที่ดู : 870,535,672
จำนวน VDO : 807
ช่อง Youtube DJ Poom

BlackMoon

วันเปิดช่อง : พ.ค. 2018
จำนวนผู้ติดตาม : 3,900,000
จำนวนครั้งที่ดู : 762,396,292
จำนวน VDO : 886
ช่อง Youtube BlackMoon

Bearhug

วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2017
จำนวนผู้ติดตาม : 3,870,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,093,570,930
จำนวน VDO : 750
ช่อง Youtube Bearhug

ThiLordHae I ไทรถแห่

วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2014
จำนวนผู้ติดตาม : 3,850,000
จำนวนครั้งที่ดู : 910,775,678
จำนวน VDO : 1,367
ช่อง Youtube ThiLordHae I ไทรถแห่

Deklaaon Channel

วันเปิดช่อง : ก.ย. 2012
จำนวนผู้ติดตาม : 3,820,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,819,399,176
จำนวน VDO : 2,268
ช่อง Youtube Deklaaon Channel

WOODY

วันเปิดช่อง : ส.ค. 2012
จำนวนผู้ติดตาม : 3,780,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,139,033,636
จำนวน VDO : 8,836
ช่อง Youtube WOODY

Meijimill

วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2017
จำนวนผู้ติดตาม : 3,770,000
จำนวนครั้งที่ดู : 472,149,238
จำนวน VDO : 349
ช่อง Youtube Meijimill

Xcrosz

วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2011
จำนวนผู้ติดตาม : 3,770,000
จำนวนครั้งที่ดู : 628,709,891
จำนวน VDO : 2,467
ช่อง Youtube Xcrosz

AtimeOnline

วันเปิดช่อง : ต.ค. 2010
จำนวนผู้ติดตาม : 3,770,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,482,762,091
จำนวน VDO : 16,177
ช่อง Youtube AtimeOnline

GoodDayOfficial

วันเปิดช่อง : ส.ค. 2016
จำนวนผู้ติดตาม : 3,710,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,528,018,048
จำนวน VDO : 2,768
ช่อง Youtube GoodDayOfficial

ขอบสนาม (Official)

วันเปิดช่อง : ส.ค. 2015
จำนวนผู้ติดตาม : 3,710,000
จำนวนครั้งที่ดู : 964,568,606
จำนวน VDO : 5,032
ช่อง Youtube ขอบสนาม (Official)