เรียนผู้ใช้งาน เนื่องจากทาง Instagram มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล จึงอาจทำให้การจัดลำดับมีความผิดพลาดหรือข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนได้
ทางทีมงานกำลังหาวิธีการแก้ไขและปรับปรุงระบบการจัดลำดับโดยเร็ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

รายชื่อช่อง Youtube ไทย

MonDEV

วันเปิดช่อง : พ.ค. 2013
จำนวนผู้ติดตาม : 5,120,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,063,077,551
จำนวน VDO : 1,172
ช่อง Youtube MonDEV

Happy Channel

วันเปิดช่อง : ก.ค. 2011
จำนวนผู้ติดตาม : 5,120,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,634,109,945
จำนวน VDO : 3,428
ช่อง Youtube Happy Channel

Kamsing Family Channel

วันเปิดช่อง : พ.ค. 2014
จำนวนผู้ติดตาม : 5,070,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,017,643,050
จำนวน VDO : 883
ช่อง Youtube Kamsing Family Channel

Dek Jew Chill Out

วันเปิดช่อง : พ.ย. 2014
จำนวนผู้ติดตาม : 5,000,000
จำนวนครั้งที่ดู : 4,215,482,916
จำนวน VDO : 4,911
ช่อง Youtube Dek Jew Chill Out

กาย หงิด

วันเปิดช่อง : ก.พ. 2018
จำนวนผู้ติดตาม : 4,960,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,549,973,704
จำนวน VDO : 1,029
ช่อง Youtube กาย หงิด

Aoffy Maxim

วันเปิดช่อง : มี.ค. 2016
จำนวนผู้ติดตาม : 4,830,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,364,454,880
จำนวน VDO : 406
ช่อง Youtube Aoffy Maxim

OKyouLIKEs

วันเปิดช่อง : ก.ค. 2014
จำนวนผู้ติดตาม : 4,810,000
จำนวนครั้งที่ดู : 704,951,808
จำนวน VDO : 576
ช่อง Youtube OKyouLIKEs

YOUNGOHM

วันเปิดช่อง : ก.พ. 2015
จำนวนผู้ติดตาม : 4,750,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,121,882,202
จำนวน VDO : 94
ช่อง Youtube YOUNGOHM

สวัสดีครับผม แจ็กแปปโฮ

วันเปิดช่อง : มี.ค. 2020
จำนวนผู้ติดตาม : 4,710,000
จำนวนครั้งที่ดู : 639,366,795
จำนวน VDO : 241
ช่อง Youtube สวัสดีครับผม แจ็กแปปโฮ

เซิ้ง MUSiC

วันเปิดช่อง : เม.ย. 2018
จำนวนผู้ติดตาม : 4,620,000
จำนวนครั้งที่ดู : 3,065,058,361
จำนวน VDO : 285
ช่อง Youtube เซิ้ง MUSiC

หม่อมถนัดแดก

วันเปิดช่อง : ก.ค. 2015
จำนวนผู้ติดตาม : 4,610,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,371,008,034
จำนวน VDO : 1,408
ช่อง Youtube หม่อมถนัดแดก

DJ.DREAMERTH

วันเปิดช่อง : ส.ค. 2013
จำนวนผู้ติดตาม : 4,510,000
จำนวนครั้งที่ดู : 500,348,531
จำนวน VDO : 1,288
ช่อง Youtube DJ.DREAMERTH

JZB Studio

วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2011
จำนวนผู้ติดตาม : 4,390,000
จำนวนครั้งที่ดู : 526,701,032
จำนวน VDO : 433
ช่อง Youtube JZB Studio

TAM STORY

วันเปิดช่อง : ก.พ. 2015
จำนวนผู้ติดตาม : 4,320,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,858,669,386
จำนวน VDO : 3,599
ช่อง Youtube TAM STORY

SorDor Style

วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2016
จำนวนผู้ติดตาม : 4,310,000
จำนวนครั้งที่ดู : 471,549,649
จำนวน VDO : 437
ช่อง Youtube SorDor Style

Thibaan Channel

วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2016
จำนวนผู้ติดตาม : 4,300,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,645,996,487
จำนวน VDO : 861
ช่อง Youtube Thibaan Channel

ดอยแม่สลอง สื่อสังคมออนไลน์

วันเปิดช่อง : ก.ย. 2017
จำนวนผู้ติดตาม : 4,250,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,843,730,301
จำนวน VDO : 1,017
ช่อง Youtube ดอยแม่สลอง สื่อสังคมออนไลน์

Bay Riffer

วันเปิดช่อง : ส.ค. 2011
จำนวนผู้ติดตาม : 4,200,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,067,839,868
จำนวน VDO : 1,728
ช่อง Youtube Bay Riffer

กิต งายย

วันเปิดช่อง : ส.ค. 2016
จำนวนผู้ติดตาม : 4,180,000
จำนวนครั้งที่ดู : 727,151,073
จำนวน VDO : 966
ช่อง Youtube กิต งายย

The snack

วันเปิดช่อง : เม.ย. 2016
จำนวนผู้ติดตาม : 4,130,000
จำนวนครั้งที่ดู : 771,164,326
จำนวน VDO : 751
ช่อง Youtube The snack

King SoYer

วันเปิดช่อง : มี.ค. 2018
จำนวนผู้ติดตาม : 4,060,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,155,869,752
จำนวน VDO : 991
ช่อง Youtube King SoYer

QueenTubeTH

วันเปิดช่อง : มี.ค. 2016
จำนวนผู้ติดตาม : 4,050,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,085,838,624
จำนวน VDO : 568
ช่อง Youtube QueenTubeTH

Jannine Weigel

วันเปิดช่อง : ก.พ. 2013
จำนวนผู้ติดตาม : 4,040,000
จำนวนครั้งที่ดู : 753,494,393
จำนวน VDO : 514
ช่อง Youtube Jannine Weigel

Nate & Mee

วันเปิดช่อง : พ.ย. 2016
จำนวนผู้ติดตาม : 4,040,000
จำนวนครั้งที่ดู : 522,120,894
จำนวน VDO : 603
ช่อง Youtube Nate & Mee

Thanks For Watching

วันเปิดช่อง : ส.ค. 2014
จำนวนผู้ติดตาม : 4,030,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,265,677,190
จำนวน VDO : 4,321
ช่อง Youtube Thanks For Watching

fedfeclip

วันเปิดช่อง : ต.ค. 2011
จำนวนผู้ติดตาม : 4,010,000
จำนวนครั้งที่ดู : 958,095,576
จำนวน VDO : 528
ช่อง Youtube fedfeclip

OfficialWhiteMusic

วันเปิดช่อง : พ.ค. 2011
จำนวนผู้ติดตาม : 4,010,000
จำนวนครั้งที่ดู : 3,853,508,876
จำนวน VDO : 1,975
ช่อง Youtube OfficialWhiteMusic

Maser Gamer

วันเปิดช่อง : มี.ค. 2010
จำนวนผู้ติดตาม : 3,970,000
จำนวนครั้งที่ดู : 789,714,088
จำนวน VDO : 2,592
ช่อง Youtube Maser Gamer

ชีวิตสดใส / Bright Side Thai

วันเปิดช่อง : มี.ค. 2019
จำนวนผู้ติดตาม : 3,950,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,057,601,860
จำนวน VDO : 3,899
ช่อง Youtube ชีวิตสดใส / Bright Side Thai

Ajumma Nammy

วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2018
จำนวนผู้ติดตาม : 3,910,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,087,300,381
จำนวน VDO : 562
ช่อง Youtube Ajumma Nammy

CHANGE2561

วันเปิดช่อง : พ.ค. 2018
จำนวนผู้ติดตาม : 3,880,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,563,945,936
จำนวน VDO : 13,120
ช่อง Youtube CHANGE2561

Bearhug

วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2017
จำนวนผู้ติดตาม : 3,830,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,010,841,169
จำนวน VDO : 487
ช่อง Youtube Bearhug

KunTi

วันเปิดช่อง : มี.ค. 2017
จำนวนผู้ติดตาม : 3,790,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,155,544,950
จำนวน VDO : 749
ช่อง Youtube KunTi

Whattheduck

วันเปิดช่อง : มี.ค. 2014
จำนวนผู้ติดตาม : 3,790,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,936,631,545
จำนวน VDO : 1,806
ช่อง Youtube Whattheduck

Oppa Thuchy

วันเปิดช่อง : ม.ค. 2017
จำนวนผู้ติดตาม : 3,760,000
จำนวนครั้งที่ดู : 713,605,394
จำนวน VDO : 689
ช่อง Youtube Oppa Thuchy

Xcrosz

วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2011
จำนวนผู้ติดตาม : 3,750,000
จำนวนครั้งที่ดู : 575,275,059
จำนวน VDO : 2,204
ช่อง Youtube Xcrosz

Kutcha Wants2playz

วันเปิดช่อง : ก.ค. 2011
จำนวนผู้ติดตาม : 3,700,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,538,834,769
จำนวน VDO : 2,686
ช่อง Youtube Kutcha Wants2playz

Meijimill

วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2017
จำนวนผู้ติดตาม : 3,690,000
จำนวนครั้งที่ดู : 446,455,448
จำนวน VDO : 310
ช่อง Youtube Meijimill

ThiLordHae I ไทรถแห่

วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2014
จำนวนผู้ติดตาม : 3,690,000
จำนวนครั้งที่ดู : 845,506,728
จำนวน VDO : 1,120
ช่อง Youtube ThiLordHae I ไทรถแห่

Deklaaon Channel

วันเปิดช่อง : ก.ย. 2012
จำนวนผู้ติดตาม : 3,680,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,707,906,559
จำนวน VDO : 1,866
ช่อง Youtube Deklaaon Channel

VAST Studio

วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2015
จำนวนผู้ติดตาม : 3,620,000
จำนวนครั้งที่ดู : 584,315,011
จำนวน VDO : 723
ช่อง Youtube VAST Studio

GoodDayOfficial

วันเปิดช่อง : ส.ค. 2016
จำนวนผู้ติดตาม : 3,600,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,434,680,542
จำนวน VDO : 2,324
ช่อง Youtube GoodDayOfficial

AtimeOnline

วันเปิดช่อง : ต.ค. 2010
จำนวนผู้ติดตาม : 3,570,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,299,812,486
จำนวน VDO : 12,801
ช่อง Youtube AtimeOnline

ขอบสนาม (Official)

วันเปิดช่อง : ส.ค. 2015
จำนวนผู้ติดตาม : 3,560,000
จำนวนครั้งที่ดู : 864,305,344
จำนวน VDO : 3,867
ช่อง Youtube ขอบสนาม (Official)

DJ Poom

วันเปิดช่อง : ส.ค. 2013
จำนวนผู้ติดตาม : 3,540,000
จำนวนครั้งที่ดู : 750,804,016
จำนวน VDO : 677
ช่อง Youtube DJ Poom

OG-ANIC

วันเปิดช่อง : พ.ย. 2016
จำนวนผู้ติดตาม : 3,530,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,272,059,540
จำนวน VDO : 54
ช่อง Youtube OG-ANIC

BlackMoon

วันเปิดช่อง : พ.ค. 2018
จำนวนผู้ติดตาม : 3,530,000
จำนวนครั้งที่ดู : 663,927,954
จำนวน VDO : 787
ช่อง Youtube BlackMoon

CLASSIC NU

วันเปิดช่อง : ก.พ. 2017
จำนวนผู้ติดตาม : 3,490,000
จำนวนครั้งที่ดู : 885,103,764
จำนวน VDO : 997
ช่อง Youtube CLASSIC NU