เรียนผู้ใช้งาน เนื่องจากทาง Instagram มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล จึงอาจทำให้การจัดลำดับมีความผิดพลาดหรือข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนได้
ทางทีมงานกำลังหาวิธีการแก้ไขและปรับปรุงระบบการจัดลำดับโดยเร็ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

รายชื่อช่อง Youtube ไทย

เอพาแหล

วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2018
จำนวนผู้ติดตาม : 152,000
จำนวนครั้งที่ดู : 14,765,727
จำนวน VDO : 74
ช่อง Youtube เอพาแหล

นาย Channel Family

วันเปิดช่อง : ม.ค. 2021
จำนวนผู้ติดตาม : 150,000
จำนวนครั้งที่ดู : 23,269,676
จำนวน VDO : 183
ช่อง Youtube นาย Channel Family

Qmiy

วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2014
จำนวนผู้ติดตาม : 149,000
จำนวนครั้งที่ดู : 11,010,563
จำนวน VDO : 246
ช่อง Youtube Qmiy

Florence room beauty

วันเปิดช่อง : ก.พ. 2014
จำนวนผู้ติดตาม : 146,000
จำนวนครั้งที่ดู : 16,106,534
จำนวน VDO : 476
ช่อง Youtube Florence room beauty

feonalita

วันเปิดช่อง : ก.พ. 2007
จำนวนผู้ติดตาม : 146,000
จำนวนครั้งที่ดู : 18,815,274
จำนวน VDO : 572
ช่อง Youtube feonalita

Orathai Channel

วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2018
จำนวนผู้ติดตาม : 142,000
จำนวนครั้งที่ดู : 18,298,206
จำนวน VDO : 339
ช่อง Youtube Orathai Channel

Friends Matter Official

วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2018
จำนวนผู้ติดตาม : 141,000
จำนวนครั้งที่ดู : 5,914,832
จำนวน VDO : 129
ช่อง Youtube Friends Matter Official

SPSaypan

วันเปิดช่อง : มี.ค. 2013
จำนวนผู้ติดตาม : 141,000
จำนวนครั้งที่ดู : 13,261,152
จำนวน VDO : 196
ช่อง Youtube SPSaypan

The Ska Room

วันเปิดช่อง : ก.พ. 2019
จำนวนผู้ติดตาม : 131,000
จำนวนครั้งที่ดู : 3,857,936
จำนวน VDO : 6
ช่อง Youtube The Ska Room

TOEYJARIN

วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2020
จำนวนผู้ติดตาม : 129,000
จำนวนครั้งที่ดู : 4,797,352
จำนวน VDO : 82
ช่อง Youtube TOEYJARIN

Amazing Thailand

วันเปิดช่อง : พ.ค. 2008
จำนวนผู้ติดตาม : 118,000
จำนวนครั้งที่ดู : 62,520,635
จำนวน VDO : 1,941
ช่อง Youtube Amazing Thailand

Me.Melissa

วันเปิดช่อง : ก.ย. 2007
จำนวนผู้ติดตาม : 115,000
จำนวนครั้งที่ดู : 14,003,478
จำนวน VDO : 213
ช่อง Youtube Me.Melissa

ZANI official

วันเปิดช่อง : ต.ค. 2018
จำนวนผู้ติดตาม : 110,000
จำนวนครั้งที่ดู : 6,252,021
จำนวน VDO : 54
ช่อง Youtube ZANI official

BIE SUKRIT OFFICIAL

วันเปิดช่อง : ต.ค. 2014
จำนวนผู้ติดตาม : 106,000
จำนวนครั้งที่ดู : 11,283,051
จำนวน VDO : 54
ช่อง Youtube BIE SUKRIT OFFICIAL

RodmayAloha

วันเปิดช่อง : เม.ย. 2020
จำนวนผู้ติดตาม : 100,000
จำนวนครั้งที่ดู : 5,413,294
จำนวน VDO : 35
ช่อง Youtube RodmayAloha

คู่หู คู่Geek

วันเปิดช่อง : พ.ย. 2018
จำนวนผู้ติดตาม : 98,900
จำนวนครั้งที่ดู : 13,473,639
จำนวน VDO : 393
ช่อง Youtube คู่หู คู่Geek

BowMaylada Stories

วันเปิดช่อง : พ.ค. 2020
จำนวนผู้ติดตาม : 97,300
จำนวนครั้งที่ดู : 28,821,126
จำนวน VDO : 1,134
ช่อง Youtube BowMaylada Stories

VJ JA JOURNEY

วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2017
จำนวนผู้ติดตาม : 95,300
จำนวนครั้งที่ดู : 7,371,697
จำนวน VDO : 194
ช่อง Youtube VJ JA JOURNEY

TaMuTaMi

วันเปิดช่อง : ต.ค. 2015
จำนวนผู้ติดตาม : 84,900
จำนวนครั้งที่ดู : 8,720,767
จำนวน VDO : 197
ช่อง Youtube TaMuTaMi

Autoinfo Online

วันเปิดช่อง : ก.พ. 2016
จำนวนผู้ติดตาม : 47,100
จำนวนครั้งที่ดู : 14,067,222
จำนวน VDO : 931
ช่อง Youtube Autoinfo Online

NUNEWORANUCH

วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2020
จำนวนผู้ติดตาม : 45,500
จำนวนครั้งที่ดู : 3,954,748
จำนวน VDO : 60
ช่อง Youtube NUNEWORANUCH

ตรงกรอบ

วันเปิดช่อง : พ.ค. 2016
จำนวนผู้ติดตาม : 0
จำนวนครั้งที่ดู : 0
จำนวน VDO : 0
ช่อง Youtube ตรงกรอบ

Horwang Sisters

วันเปิดช่อง : ต.ค. 2017
จำนวนผู้ติดตาม : 0
จำนวนครั้งที่ดู : 0
จำนวน VDO : 0
ช่อง Youtube Horwang Sisters