ช่อง Guy Haru Family

ผู้ติดตาม: 1,120,000 คน
จำนวนวีดีโอ: 826 วีดีโอ
การชมทั้งหมด: 238,642,860 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ: 288,914
ช่องของครอบครัว Guy Haru & 3ยอดกุมาร (คีริน ไนร่า เอเดน)
ช่อง Guy Haru Family
Loading...
กำลัง Load VDO จาก Youtube ของ Guy Haru Family กรุณารอสักครู่
ข้อมูลสถิติ Youtube ช่อง Guy Haru Family คลิกที่นี่เพื่อ ดูข้อมูลสถิติทั้งหมด
เดือน ข้อมูลวันที่ จำนวนผู้ติดตาม จำนวนการเข้าชม
ม.ค. 2021 31-01-2021 1,110,000 232,362,546
ก.พ. 2021 28-02-2021 1,120,000
+10,000
237,358,028
+4,995,482
มี.ค. 2021 07-03-2021 1,120,000
0
238,642,860
+1,284,832