เรียนผู้ใช้งาน เนื่องจากทาง Instagram มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล จึงอาจทำให้การจัดลำดับมีความผิดพลาดหรือข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนได้
ทางทีมงานกำลังหาวิธีการแก้ไขและปรับปรุงระบบการจัดลำดับโดยเร็ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

วีดีโอ จากช่อง Youtube

ปิดตาเทน้ำ
ช่อง Youtube Ajumma Nammy
จากช่อง Youtube Ajumma Nammy
2 days ago
ดินสอสีอะไรนะ
ช่อง Youtube Ajumma Nammy
จากช่อง Youtube Ajumma Nammy
2 days ago
A little bit me
ช่อง Youtube Ajumma Nammy
จากช่อง Youtube Ajumma Nammy
2 days ago
GTA V มาสิ
ช่อง Youtube CGGG
จากช่อง Youtube CGGG
3 days ago
แม่ใหม่
ช่อง Youtube MadamPam
จากช่อง Youtube MadamPam
3 days ago
ความจริงแล้ว?
ช่อง Youtube Ajumma Nammy
จากช่อง Youtube Ajumma Nammy
3 days ago
ชุดคลุมฝนให้แมว??
ช่อง Youtube Ajumma Nammy
จากช่อง Youtube Ajumma Nammy
3 days ago
จะ
ช่อง Youtube Ajumma Nammy
จากช่อง Youtube Ajumma Nammy
3 days ago
Bangkok Hotrod 2024
ช่อง Youtube XO Autosport
จากช่อง Youtube XO Autosport
3 days ago