เรียนผู้ใช้งาน เนื่องจากทาง Instagram มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล จึงอาจทำให้การจัดลำดับมีความผิดพลาดหรือข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนได้
ทางทีมงานกำลังหาวิธีการแก้ไขและปรับปรุงระบบการจัดลำดับโดยเร็ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ช่อง Davikah Channel

ผู้ติดตาม: 494,000 คน
จำนวนวีดีโอ: 81 วีดีโอ
การชมทั้งหมด: 25,239,730 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ: 311,602
ช่อง Davikah Channel

ข้อมูลสถิติช่อง Youtune Davikah Channel

= จำนวนผู้ติดตาม | = จำนวนการเข้าชม