รายชื่อช่อง Youtube ไทย

FCAJOHN

วันเปิดช่อง : ม.ค. 2009
จำนวนผู้ติดตาม : 350,000
จำนวนครั้งที่ดู : 28,151,845
จำนวน VDO : 177
ช่อง Youtube FCAJOHN

Jennie Panhan

วันเปิดช่อง : ก.พ. 2020
จำนวนผู้ติดตาม : 347,000
จำนวนครั้งที่ดู : 20,425,709
จำนวน VDO : 49
ช่อง Youtube Jennie Panhan

Jeffy Nachapim

วันเปิดช่อง : พ.ค. 2019
จำนวนผู้ติดตาม : 344,000
จำนวนครั้งที่ดู : 49,454,488
จำนวน VDO : 438
ช่อง Youtube Jeffy Nachapim

pearypie

วันเปิดช่อง : พ.ค. 2007
จำนวนผู้ติดตาม : 342,000
จำนวนครั้งที่ดู : 37,119,132
จำนวน VDO : 164
ช่อง Youtube pearypie

123records

วันเปิดช่อง : ก.พ. 2016
จำนวนผู้ติดตาม : 341,000
จำนวนครั้งที่ดู : 137,885,258
จำนวน VDO : 112
ช่อง Youtube 123records

SmileLand

วันเปิดช่อง : มี.ค. 2017
จำนวนผู้ติดตาม : 340,000
จำนวนครั้งที่ดู : 57,541
จำนวน VDO : 111
ช่อง Youtube SmileLand

FAIIAMFINE OFFICIAL

วันเปิดช่อง : พ.ย. 2015
จำนวนผู้ติดตาม : 339,000
จำนวนครั้งที่ดู : 69,317,012
จำนวน VDO : 104
ช่อง Youtube FAIIAMFINE OFFICIAL

MewNittha

วันเปิดช่อง : เม.ย. 2018
จำนวนผู้ติดตาม : 336,000
จำนวนครั้งที่ดู : 11,820,088
จำนวน VDO : 20
ช่อง Youtube MewNittha

Phatchalarwaree Jas

วันเปิดช่อง : พ.ย. 2011
จำนวนผู้ติดตาม : 336,000
จำนวนครั้งที่ดู : 48,444,492
จำนวน VDO : 49
ช่อง Youtube Phatchalarwaree Jas

RYUNTIME

วันเปิดช่อง : พ.ค. 2019
จำนวนผู้ติดตาม : 331,000
จำนวนครั้งที่ดู : 61,037,739
จำนวน VDO : 312
ช่อง Youtube RYUNTIME

แตงโมลง ปิยะพงษ์ยิง

วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2019
จำนวนผู้ติดตาม : 324,000
จำนวนครั้งที่ดู : 63,256,814
จำนวน VDO : 918
ช่อง Youtube แตงโมลง ปิยะพงษ์ยิง

Jane Soraya

วันเปิดช่อง : ม.ค. 2014
จำนวนผู้ติดตาม : 323,000
จำนวนครั้งที่ดู : 35,721,679
จำนวน VDO : 508
ช่อง Youtube Jane Soraya

ท่องเที่ยวสะดุดตา sadoodta

วันเปิดช่อง : ก.ย. 2007
จำนวนผู้ติดตาม : 321,000
จำนวนครั้งที่ดู : 90,555,078
จำนวน VDO : 3,632
ช่อง Youtube ท่องเที่ยวสะดุดตา sadoodta

Balloonie TV

วันเปิดช่อง : ส.ค. 2016
จำนวนผู้ติดตาม : 318,000
จำนวนครั้งที่ดู : 27,399,097
จำนวน VDO : 217
ช่อง Youtube Balloonie TV

Jessiescape

วันเปิดช่อง : พ.ค. 2018
จำนวนผู้ติดตาม : 317,000
จำนวนครั้งที่ดู : 14,010,286
จำนวน VDO : 108
ช่อง Youtube Jessiescape

9arm

วันเปิดช่อง : ก.พ. 2017
จำนวนผู้ติดตาม : 317,000
จำนวนครั้งที่ดู : 37,331,417
จำนวน VDO : 235
ช่อง Youtube 9arm

เถื่อนChannel

วันเปิดช่อง : พ.ค. 2017
จำนวนผู้ติดตาม : 315,000
จำนวนครั้งที่ดู : 11,528,772
จำนวน VDO : 65
ช่อง Youtube เถื่อนChannel

OGME ENTERTAINMENT

วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2015
จำนวนผู้ติดตาม : 315,000
จำนวนครั้งที่ดู : 89,034,826
จำนวน VDO : 119
ช่อง Youtube OGME ENTERTAINMENT

GamWichayaneeThailand

วันเปิดช่อง : ก.พ. 2011
จำนวนผู้ติดตาม : 310,000
จำนวนครั้งที่ดู : 25,406,981
จำนวน VDO : 119
ช่อง Youtube GamWichayaneeThailand

PredeeDrum

วันเปิดช่อง : ก.ค. 2012
จำนวนผู้ติดตาม : 309,000
จำนวนครั้งที่ดู : 79,434,862
จำนวน VDO : 320
ช่อง Youtube PredeeDrum

KhonDeeTeeNhai Official

วันเปิดช่อง : พ.ค. 2018
จำนวนผู้ติดตาม : 304,000
จำนวนครั้งที่ดู : 21,282,197
จำนวน VDO : 49
ช่อง Youtube KhonDeeTeeNhai Official

Pigkaploy

วันเปิดช่อง : ส.ค. 2011
จำนวนผู้ติดตาม : 299,000
จำนวนครั้งที่ดู : 10,404,835
จำนวน VDO : 83
ช่อง Youtube Pigkaploy

THE 20

วันเปิดช่อง : เม.ย. 2016
จำนวนผู้ติดตาม : 297,000
จำนวนครั้งที่ดู : 41,048,290
จำนวน VDO : 390
ช่อง Youtube THE 20

FahFah

วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2016
จำนวนผู้ติดตาม : 292,000
จำนวนครั้งที่ดู : 15,931,242
จำนวน VDO : 180
ช่อง Youtube FahFah

Maxed Out Style

วันเปิดช่อง : ต.ค. 2018
จำนวนผู้ติดตาม : 289,000
จำนวนครั้งที่ดู : 11,988,753
จำนวน VDO : 103
ช่อง Youtube Maxed Out Style

Teawtamjai

วันเปิดช่อง : ก.ย. 2014
จำนวนผู้ติดตาม : 284,000
จำนวนครั้งที่ดู : 56,620,057
จำนวน VDO : 1,342
ช่อง Youtube Teawtamjai

THE MONEY COACH

วันเปิดช่อง : ต.ค. 2011
จำนวนผู้ติดตาม : 283,000
จำนวนครั้งที่ดู : 20,601,630
จำนวน VDO : 338
ช่อง Youtube THE MONEY COACH

GRACEKANKLAOOFFICIAL

วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2016
จำนวนผู้ติดตาม : 273,000
จำนวนครั้งที่ดู : 20,885,693
จำนวน VDO : 47
ช่อง Youtube GRACEKANKLAOOFFICIAL

NONT TANONT

วันเปิดช่อง : มี.ค. 2020
จำนวนผู้ติดตาม : 269,000
จำนวนครั้งที่ดู : 9,222,311
จำนวน VDO : 39
ช่อง Youtube NONT TANONT

นางแมวป่า

วันเปิดช่อง : ก.พ. 2017
จำนวนผู้ติดตาม : 268,000
จำนวนครั้งที่ดู : 26,189,369
จำนวน VDO : 232
ช่อง Youtube นางแมวป่า

Fluke Family

วันเปิดช่อง : ม.ค. 2018
จำนวนผู้ติดตาม : 268,000
จำนวนครั้งที่ดู : 45,692,343
จำนวน VDO : 952
ช่อง Youtube Fluke Family

บอ บู๋ Channel

วันเปิดช่อง : ส.ค. 2017
จำนวนผู้ติดตาม : 266,000
จำนวนครั้งที่ดู : 72,301,370
จำนวน VDO : 1,851
ช่อง Youtube บอ บู๋ Channel

ครัวชั้นสูง - High Zone Kitchen

วันเปิดช่อง : ก.พ. 2020
จำนวนผู้ติดตาม : 263,000
จำนวนครั้งที่ดู : 8,127,797
จำนวน VDO : 125
ช่อง Youtube ครัวชั้นสูง - High Zone Kitchen

Rayron

วันเปิดช่อง : มี.ค. 2011
จำนวนผู้ติดตาม : 262,000
จำนวนครั้งที่ดู : 28,226,133
จำนวน VDO : 346
ช่อง Youtube Rayron

JEAB CHEER Here Channel

วันเปิดช่อง : ก.ค. 2020
จำนวนผู้ติดตาม : 261,000
จำนวนครั้งที่ดู : 10,827,799
จำนวน VDO : 34
ช่อง Youtube JEAB CHEER Here Channel

CHANA CHANNEL

วันเปิดช่อง : มี.ค. 2020
จำนวนผู้ติดตาม : 254,000
จำนวนครั้งที่ดู : 8,719,902
จำนวน VDO : 35
ช่อง Youtube CHANA CHANNEL

MOSSALA101

วันเปิดช่อง : ก.พ. 2015
จำนวนผู้ติดตาม : 253,000
จำนวนครั้งที่ดู : 24,703,085
จำนวน VDO : 107
ช่อง Youtube MOSSALA101

นุ่นหลุยส์ NoonLouis

วันเปิดช่อง : มี.ค. 2020
จำนวนผู้ติดตาม : 249,000
จำนวนครั้งที่ดู : 14,245,873
จำนวน VDO : 30
ช่อง Youtube นุ่นหลุยส์ NoonLouis

Smile Parada

วันเปิดช่อง : ก.พ. 2016
จำนวนผู้ติดตาม : 245,000
จำนวนครั้งที่ดู : 11,370,112
จำนวน VDO : 103
ช่อง Youtube Smile Parada

I Love Japan ภาษาญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น

วันเปิดช่อง : ม.ค. 2014
จำนวนผู้ติดตาม : 237,000
จำนวนครั้งที่ดู : 15,806,299
จำนวน VDO : 488
ช่อง Youtube I Love Japan ภาษาญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น

A.T. IS ME

วันเปิดช่อง : เม.ย. 2018
จำนวนผู้ติดตาม : 229,000
จำนวนครั้งที่ดู : 17,351,735
จำนวน VDO : 215
ช่อง Youtube A.T. IS ME

ชะโงกทัวร์ออนไลน์

วันเปิดช่อง : ม.ค. 2017
จำนวนผู้ติดตาม : 225,000
จำนวนครั้งที่ดู : 51,204,942
จำนวน VDO : 1,579
ช่อง Youtube ชะโงกทัวร์ออนไลน์

น้องแป้ง เชียงตุง

วันเปิดช่อง : ต.ค. 2017
จำนวนผู้ติดตาม : 224,000
จำนวนครั้งที่ดู : 76,268,382
จำนวน VDO : 1,403
ช่อง Youtube น้องแป้ง เชียงตุง

OverclockZoneTV

วันเปิดช่อง : พ.ย. 2008
จำนวนผู้ติดตาม : 222,000
จำนวนครั้งที่ดู : 55,334,688
จำนวน VDO : 3,073
ช่อง Youtube OverclockZoneTV

Piglet & Twins

วันเปิดช่อง : ส.ค. 2017
จำนวนผู้ติดตาม : 216,000
จำนวนครั้งที่ดู : 21,854,668
จำนวน VDO : 195
ช่อง Youtube Piglet & Twins

TVPOOL OFFICIAL

วันเปิดช่อง : ก.พ. 2019
จำนวนผู้ติดตาม : 213,000
จำนวนครั้งที่ดู : 48,597,417
จำนวน VDO : 2,995
ช่อง Youtube TVPOOL OFFICIAL

Alrisaa

วันเปิดช่อง : ต.ค. 2011
จำนวนผู้ติดตาม : 208,000
จำนวนครั้งที่ดู : 5,882,955
จำนวน VDO : 35
ช่อง Youtube Alrisaa

DEEN VLOG TOO

วันเปิดช่อง : พ.ย. 2019
จำนวนผู้ติดตาม : 208,000
จำนวนครั้งที่ดู : 8,151,733
จำนวน VDO : 109
ช่อง Youtube DEEN VLOG TOO