ช่อง SomchaiDIY

ผู้ติดตาม: 584,000 คน
จำนวนวีดีโอ: 429 วีดีโอ
การชมทั้งหมด: 66,782,358 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ: 155,670
นำเสนอความรู้งานช่างสำหรับคนที่ไม่เป็นช่างให้สามารถแก้ปัญหา ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ของใช้ในชีวิตประจำวัน
ช่อง SomchaiDIY

วีดีโอ Youtube ช่อง SomchaiDIY

Loading...
กำลัง Load VDO จาก Youtube ของ SomchaiDIY กรุณารอสักครู่