เรียนผู้ใช้งาน เนื่องจากทาง Instagram มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล จึงอาจทำให้การจัดลำดับมีความผิดพลาดหรือข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนได้
ทางทีมงานกำลังหาวิธีการแก้ไขและปรับปรุงระบบการจัดลำดับโดยเร็ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

รูปและวีดีโอ Instagram ของ เกมส์เพลย์ กาญจน์ปพน เล่าลือเกียรติ

Loading...
กำลัง Load รูปจาก Instagram ของ เกมส์เพลย์ กาญจน์ปพน เล่าลือเกียรติ กรุณารอสักครู่