เรียนผู้ใช้งาน เนื่องจากทาง Instagram มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล จึงอาจทำให้การจัดลำดับมีความผิดพลาดหรือข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนได้
ทางทีมงานกำลังหาวิธีการแก้ไขและปรับปรุงระบบการจัดลำดับโดยเร็ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ข้อมูลสถิติ Youtube เดือน พฤศจิกายน 2021

Youtube ที่มีผู้ติดตาม เพิ่มขึ้น มากที่สุดในเดือน พฤศจิกายน 2021
อันดับ ช่อง จำนวนผู้ติดตามเพิ่มขึ้น (คน)
1 ช่อง Youtube SpriteDer SPD +360,000
2 ช่อง Youtube zbing z. +200,000
3 ช่อง Youtube พิมรี่พาย +180,000
4 ช่อง Youtube LowGrade +160,000
5 ช่อง Youtube โหนกระแส (Hone-Krasae) Official +160,000
6 ช่อง Youtube Kyutae Oppa +150,000
7 ช่อง Youtube PRIMKUNG +150,000
8 ช่อง Youtube สวัสดีครับผม แจ็กแปปโฮ +150,000
9 ช่อง Youtube Ajumma Nammy +150,000
10 ช่อง Youtube MomMe Chidjun +130,000
ดูข้อมูลทั้งหมด
Youtube ที่มีผู้ติดตามมากที่สุดในเดือน พฤศจิกายน 2021
อันดับ ช่อง ผู้ติดตาม (คน)
1 ช่อง Youtube Kaykai Salaider 15,400,000
2 ช่อง Youtube zbing z. 15,200,000
3 ช่อง Youtube Bie The Ska 13,300,000
4 ช่อง Youtube My Mate Nate 11,200,000
5 ช่อง Youtube RUOK FF 9,440,000
6 ช่อง Youtube ครูนกเล็ก 9,060,000
7 ช่อง Youtube UDiEX2 8,790,000
8 ช่อง Youtube HeHaa TV 8,230,000
9 ช่อง Youtube Mark Wiens 8,220,000
10 ช่อง Youtube CGGG 8,030,000
ดูข้อมูลทั้งหมด