เรียนผู้ใช้งาน เนื่องจากทาง Instagram มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล จึงอาจทำให้การจัดลำดับมีความผิดพลาดหรือข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนได้
ทางทีมงานกำลังหาวิธีการแก้ไขและปรับปรุงระบบการจัดลำดับโดยเร็ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ข้อมูลสถิติ Youtube เดือน พฤษภาคม 2020

Youtube ที่มีผู้ติดตาม เพิ่มขึ้น มากที่สุดในเดือน พฤษภาคม 2020
อันดับ ช่อง จำนวนผู้ติดตามเพิ่มขึ้น (คน)
1 ช่อง Youtube Kaykai Salaider +300,000
2 ช่อง Youtube Bie The Ska +300,000
3 ช่อง Youtube Kyutae Oppa +240,000
4 ช่อง Youtube UDiEX2 +230,000
5 ช่อง Youtube LowGrade +230,000
6 ช่อง Youtube zbing z. +200,000
7 ช่อง Youtube Mark Wiens +200,000
8 ช่อง Youtube VIPS Station +189,000
9 ช่อง Youtube PojzPlaza +180,000
10 ช่อง Youtube HEARTROCKER +180,000
ดูข้อมูลทั้งหมด
Youtube ที่มีผู้ติดตามมากที่สุดในเดือน พฤษภาคม 2020
อันดับ ช่อง ผู้ติดตาม (คน)
1 ช่อง Youtube Kaykai Salaider 13,300,000
2 ช่อง Youtube Bie The Ska 11,400,000
3 ช่อง Youtube zbing z. 11,200,000
4 ช่อง Youtube My Mate Nate 9,170,000
5 ช่อง Youtube ครูนกเล็ก 8,470,000
6 ช่อง Youtube UDiEX2 7,660,000
7 ช่อง Youtube CGGG 7,100,000
8 ช่อง Youtube HeHaa TV 6,530,000
9 ช่อง Youtube TAE
TAE
6,450,000
10 ช่อง Youtube VRZOchannel 6,440,000
ดูข้อมูลทั้งหมด