ช่อง teera47 kids

ผู้ติดตาม: 2,400,000 คน
จำนวนวีดีโอ: 664 วีดีโอ
การชมทั้งหมด: 852,262,021 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ: 1,283,527
เป็นความรักที่พ่อ แม่ มอบให้กับลูก...และยังเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี สิ่งที่ดีงามของสถาบันครอบครัวให้อยู่ติดตัวลูกไปตลอด..รวมถึงได้เห็นถึงพัฒนาการของลูก ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ความรู้สึก ฯลฯ อีกมากมาย..ขอเชิญชวนมาร่วมกดติดตาม กดไลท์ กดแชร์ ส่งต่อความสุขร่วมกับชองของเราครับ..."ขอกราบขอบพระคุณครับ"
ช่อง teera47 kids

วีดีโอ Youtube ช่อง teera47 kids

Loading...
กำลัง Load VDO จาก Youtube ของ teera47 kids กรุณารอสักครู่