ช่อง PetchZ

ผู้ติดตาม: 154,000 คน
จำนวนวีดีโอ: 73 วีดีโอ
การชมทั้งหมด: 8,279,866 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ: 113,423
เส้นทางของการเรียนรู้ภาษา อย่าไปกลัวที่จะพูดผิด เราเรียนรู้จากมันได้ และเราจะเรียนรู้ไปด้วยกัน Mistakes make progress. Let's learn together!
ช่อง PetchZ

วีดีโอ Youtube ช่อง PetchZ

Loading...
กำลัง Load VDO จาก Youtube ของ PetchZ กรุณารอสักครู่