เรียนผู้ใช้งาน เนื่องจากทาง Instagram มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล จึงอาจทำให้การจัดลำดับมีความผิดพลาดหรือข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนได้
ทางทีมงานกำลังหาวิธีการแก้ไขและปรับปรุงระบบการจัดลำดับโดยเร็ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ช่อง Weircation

ผู้ติดตาม: 373,000 คน
จำนวนวีดีโอ: 136 วีดีโอ
การชมทั้งหมด: 21,708,831 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ: 159,624
ช่อง Weircation

วีดีโอ Youtube ช่อง Weircation

Loading...
กำลัง Load VDO จาก Youtube ของ Weircation กรุณารอสักครู่