ช่อง KOMNA CHANNEL

ผู้ติดตาม: 1,400,000 คน
จำนวนวีดีโอ: 1,506 วีดีโอ
การชมทั้งหมด: 365,507,849 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ: 242,701
ช่อง KOMNA CHANNEL

วีดีโอ Youtube ช่อง KOMNA CHANNEL

Loading...
กำลัง Load VDO จาก Youtube ของ KOMNA CHANNEL กรุณารอสักครู่