เรียนผู้ใช้งาน เนื่องจากทาง Instagram มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล จึงอาจทำให้การจัดลำดับมีความผิดพลาดหรือข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนได้
ทางทีมงานกำลังหาวิธีการแก้ไขและปรับปรุงระบบการจัดลำดับโดยเร็ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ช่อง VJ JA JOURNEY

ผู้ติดตาม: 95,300 คน
จำนวนวีดีโอ: 194 วีดีโอ
การชมทั้งหมด: 7,371,697 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ: 37,998
Lifestyle Journey by VJ JA, a former VJ from Channel [V] Thailand. An active movie, tv actress, a Ph.D public speaker and a passionate traveler


Contact Us
Facebook : https://www.facebook.com/jjourneybyvjja/
Email : [email protected]
Tel : 097-3242491
ช่อง VJ JA JOURNEY

วีดีโอ Youtube ช่อง VJ JA JOURNEY

Loading...
กำลัง Load VDO จาก Youtube ของ VJ JA JOURNEY กรุณารอสักครู่