เรียนผู้ใช้งาน เนื่องจากทาง Instagram มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล จึงอาจทำให้การจัดลำดับมีความผิดพลาดหรือข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนได้
ทางทีมงานกำลังหาวิธีการแก้ไขและปรับปรุงระบบการจัดลำดับโดยเร็ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ช่อง Me.Melissa

ผู้ติดตาม: 115,000 คน
จำนวนวีดีโอ: 213 วีดีโอ
การชมทั้งหมด: 14,003,478 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ: 65,744
"Me.Melissa" Beauty & Lifestyle
ช่อง Me.Melissa

วีดีโอ Youtube ช่อง Me.Melissa

Loading...
กำลัง Load VDO จาก Youtube ของ Me.Melissa กรุณารอสักครู่