ช่อง KOMNA CHANNEL : อัพเดทเต็ม1010 - สุดยอดพลังของโซโลที่ไคโดหวาดกลัว #นักดาบที่ไคโดต้องจำชื่อไปจนวันตาย [KOMNA CHANNEL]