ช่อง CHANGE2561 : #พี่อ้อยพี่ฉอดLIVE ครั้งที่ 80 [6 พ.ค. 64] - ยิ่งอยู่ใกล้..ยิ่งไร้ตัวตน