เรียนผู้ใช้งาน เนื่องจากทาง Instagram มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล จึงอาจทำให้การจัดลำดับมีความผิดพลาดหรือข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนได้
ทางทีมงานกำลังหาวิธีการแก้ไขและปรับปรุงระบบการจัดลำดับโดยเร็ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

บัว นลินทิพย์ อ่องอำไพ

บัว วันสิริ อ่องอำไพ @buanalinthip | อันดับ: 182 | โพสต์ : 6,172 | ผู้ติดตาม : 1,772,207
บัว นลินทิพย์ อ่องอำไพ


@buanalinthip : Here comes the sun 🌅 #hubsuboutingaseaday