เรียนผู้ใช้งาน เนื่องจากทาง Instagram มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล จึงอาจทำให้การจัดลำดับมีความผิดพลาดหรือข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนได้
ทางทีมงานกำลังหาวิธีการแก้ไขและปรับปรุงระบบการจัดลำดับโดยเร็ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

เฟรม ศุภัคชญา สุขใบเย็น

เฟรม เดอะสตาร์ The Star @wonderframe | อันดับ: 241 | โพสต์ : 5,899 | ผู้ติดตาม : 1,433,555
เฟรม ศุภัคชญา สุขใบเย็น


@wonderframe : เสรีภาพในการพูด คือ สิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ 📸 @fedzkiid