เรียนผู้ใช้งาน เนื่องจากทาง Instagram มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล จึงอาจทำให้การจัดลำดับมีความผิดพลาดหรือข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนได้
ทางทีมงานกำลังหาวิธีการแก้ไขและปรับปรุงระบบการจัดลำดับโดยเร็ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

จีน่า The Face

จีน่า วิรายา ภัทรโชคชัย @ginaa.24 | อันดับ: 417 | โพสต์ : 2,182 | ผู้ติดตาม : 880,709
จีน่า The Face


@ginaa.24 : อย่างสีเหลือง?