เรียนผู้ใช้งาน เนื่องจากทาง Instagram มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล จึงอาจทำให้การจัดลำดับมีความผิดพลาดหรือข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนได้
ทางทีมงานกำลังหาวิธีการแก้ไขและปรับปรุงระบบการจัดลำดับโดยเร็ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ท็อป ดารณีนุช

ท็อป ดารณีนุช โพธิปิติ @topdaraneenute | อันดับ: 571 | โพสต์ : 13,889 | ผู้ติดตาม : 583,252
ท็อป ดารณีนุช
Loading...
กำลัง Load รูปจาก Instagram ของ ท็อป ดารณีนุช กรุณารอสักครู่
@topdaraneenute : ขอบคุณและขอโมทนาบุญที่พี่เดียร์ @diajusmin เป็นตัวแทนตัดลูกนิมิต ในงานฉลองการพัทธสีมาอุโบสถ อนุสรณ์สัมพันธไมตรี 415 ปี ไทย-เนเธอร์แลนด์ (พ.ศ.2147-2562) ณ วัดพุทธวิหาร อัมสเตอร์ดัม(พระอุโบสถทรงไทยหลังแรก ของประเทศเนเธอร์แลนด์) วันที่ 1 - 2 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ขอร่วมโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมบุญและขอเชิญร่วมโมทนาบุญกันนะคะ @kongpiya @mamjintara @tpkmam