เรียนผู้ใช้งาน เนื่องจากทาง Instagram มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล จึงอาจทำให้การจัดลำดับมีความผิดพลาดหรือข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนได้
ทางทีมงานกำลังหาวิธีการแก้ไขและปรับปรุงระบบการจัดลำดับโดยเร็ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ช่อง Zim Zim DIY

ผู้ติดตาม: 266,000 คน
จำนวนวีดีโอ: 408 วีดีโอ
การชมทั้งหมด: 33,132,907 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ: 81,208
รีวิว และ อธิบายหลักการทำงานของ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ , อุปกรณ์ไฟฟ้า ต่างๆ
ทำสิ่งประดิษฐ์ D.I.Y ด้วยตัวเอง
ทดสอบ ทดลอง ให้กระจ่าง
ช่อง Zim Zim DIY

ข้อมูลสถิติช่อง Youtune Zim Zim DIY

= จำนวนผู้ติดตาม | = จำนวนการเข้าชม

กันยายน 2022
อาพฤ
    1
139,000 [0]

14,355,190 [+28,193]
2
139,000 [0]

14,381,740 [+26,550]
3
139,000 [0]

14,405,769 [+24,029]
4
139,000 [0]

14,434,046 [+28,277]
5
140,000 [+1,000]

14,460,373 [+26,327]
6
140,000 [0]

14,484,800 [+24,427]
7
140,000 [0]

14,516,403 [+31,603]
8
140,000 [0]

14,545,984 [+29,581]
9
141,000 [+1,000]

14,573,288 [+27,304]
10
141,000 [0]

14,599,809 [+26,521]
11
141,000 [0]

14,627,450 [+27,641]
12
141,000 [0]

14,663,411 [+35,961]
13
142,000 [+1,000]

14,699,012 [+35,601]
14
142,000 [0]

14,732,186 [+33,174]
15
142,000 [0]

14,768,961 [+36,775]
1617
18192021222324
252627282930 
สิงหาคม 2022
อาพฤ
 1
132,000 [0]

13,516,329 [+23,654]
2
132,000 [0]

13,538,900 [+22,571]
3
133,000 [+1,000]

13,564,071 [+25,171]
4
133,000 [0]

13,591,595 [+27,524]
5
133,000 [0]

13,617,832 [+26,237]
6
133,000 [0]

13,646,815 [+28,983]
7
134,000 [+1,000]

13,678,447 [+31,632]
8
134,000 [0]

13,711,159 [+32,712]
9
134,000 [0]

13,741,224 [+30,065]
10
134,000 [0]

13,768,243 [+27,019]
11
134,000 [0]

13,797,204 [+28,961]
12
135,000 [+1,000]

13,825,381 [+28,177]
13
135,000 [0]

13,856,707 [+31,326]
14
135,000 [0]

13,887,328 [+30,621]
15
135,000 [0]

13,918,511 [+31,183]
16
136,000 [+1,000]

13,947,001 [+28,490]
17
136,000 [0]

13,974,538 [+27,537]
18
136,000 [0]

14,003,735 [+29,197]
19
136,000 [0]

14,030,477 [+26,742]
20
137,000 [+1,000]

14,055,133 [+24,656]
21
137,000 [0]

14,082,047 [+26,914]
22
137,000 [0]

14,110,093 [+28,046]
23
137,000 [0]

14,132,733 [+22,640]
24
137,000 [0]

14,155,679 [+22,946]
25
138,000 [+1,000]

14,177,378 [+21,699]
26
138,000 [0]

14,201,780 [+24,402]
27
138,000 [0]

14,228,742 [+26,962]
28
138,000 [0]

14,251,126 [+22,384]
29
138,000 [0]

14,275,342 [+24,216]
30
138,000 [0]

14,302,397 [+27,055]
31
139,000 [+1,000]

14,326,997 [+24,600]
   
กรกฎาคม 2022
อาพฤ
     1
124,000 [0]

12,654,379 [+21,489]
2
124,000 [0]

12,678,421 [+24,042]
3
125,000 [+1,000]

12,705,684 [+27,263]
4
125,000 [0]

12,731,929 [+26,245]
5
125,000 [0]

12,757,766 [+25,837]
6
125,000 [0]

12,783,215 [+25,449]
7
125,000 [0]

12,808,686 [+25,471]
8
126,000 [+1,000]

12,832,087 [+23,401]
9
126,000 [0]

12,854,534 [+22,447]
10
126,000 [0]

12,878,325 [+23,791]
11
126,000 [0]

12,907,713 [+29,388]
12
127,000 [+1,000]

12,937,790 [+30,077]
13
127,000 [0]

12,964,108 [+26,318]
14
127,000 [0]

12,996,366 [+32,258]
15
127,000 [0]

13,021,473 [+25,107]
16
127,000 [0]

13,046,274 [+24,801]
17
128,000 [+1,000]

13,070,882 [+24,608]
18
128,000 [0]

13,098,851 [+27,969]
19
128,000 [0]

13,127,202 [+28,351]
20
129,000 [+1,000]

13,155,032 [+27,830]
21
129,000 [0]

13,183,748 [+28,716]
22
129,000 [0]

13,214,621 [+30,873]
23
130,000 [+1,000]

13,245,890 [+31,269]
24
130,000 [0]

13,276,725 [+30,835]
25
131,000 [+1,000]

13,318,949 [+42,224]
26
131,000 [0]

13,355,731 [+36,782]
27
131,000 [0]

13,389,248 [+33,517]
28
131,000 [0]

13,418,445 [+29,197]
29
132,000 [+1,000]

13,446,166 [+27,721]
30
132,000 [0]

13,470,602 [+24,436]
31
132,000 [0]

13,492,675 [+22,073]
      
มิถุนายน 2022
อาพฤ
   1
117,000 [0]

11,862,699 [+21,131]
2
117,000 [0]

11,884,327 [+21,628]
3
117,000 [0]

11,906,365 [+22,038]
4
118,000 [+1,000]

11,928,301 [+21,936]
5
118,000 [0]

11,950,449 [+22,148]
6
118,000 [0]

11,977,042 [+26,593]
7
118,000 [0]

12,005,919 [+28,877]
8
118,000 [0]

12,032,559 [+26,640]
9
119,000 [+1,000]

12,059,931 [+27,372]
10
119,000 [0]

12,088,255 [+28,324]
11
119,000 [0]

12,117,598 [+29,343]
12
120,000 [+1,000]

12,148,069 [+30,471]
13
120,000 [0]

12,183,045 [+34,976]
14
120,000 [0]

12,216,399 [+33,354]
15
120,000 [0]

12,245,545 [+29,146]
16
121,000 [+1,000]

12,273,421 [+27,876]
17
121,000 [0]

12,299,409 [+25,988]
18
121,000 [0]

12,322,446 [+23,037]
19
121,000 [0]

12,345,687 [+23,241]
20
122,000 [+1,000]

12,374,532 [+28,845]
21
122,000 [0]

12,401,454 [+26,922]
22
122,000 [0]

12,428,144 [+26,690]
23
122,000 [0]

12,451,619 [+23,475]
24
123,000 [+1,000]

12,475,119 [+23,500]
25
123,000 [0]

12,498,739 [+23,620]
26
123,000 [0]

12,525,019 [+26,280]
27
123,000 [0]

12,555,654 [+30,635]
28
123,000 [0]

12,583,102 [+27,448]
29
124,000 [+1,000]

12,609,511 [+26,409]
30
124,000 [0]

12,632,890 [+23,379]
  
พฤษภาคม 2022
อาพฤ
1
111,000 [0]

11,116,162 [+24,289]
2
111,000 [0]

11,139,757 [+23,595]
3
111,000 [0]

11,166,437 [+26,680]
4
111,000 [0]

11,193,547 [+27,110]
5
112,000 [+1,000]

11,220,757 [+27,210]
6
112,000 [0]

11,243,460 [+22,703]
7
112,000 [0]

11,266,165 [+22,705]
8
112,000 [0]

11,290,097 [+23,932]
9
113,000 [+1,000]

11,314,136 [+24,039]
10
113,000 [0]

11,339,179 [+25,043]
11
113,000 [0]

11,364,530 [+25,351]
12
113,000 [0]

11,388,323 [+23,793]
13
113,000 [0]

11,413,483 [+25,160]
14
114,000 [+1,000]

11,437,416 [+23,933]
15
114,000 [0]

11,457,750 [+20,334]
16
114,000 [0]

11,477,487 [+19,737]
17
114,000 [0]

11,498,399 [+20,912]
18
114,000 [0]

11,521,618 [+23,219]
19
114,000 [0]

11,544,546 [+22,928]
20
115,000 [+1,000]

11,567,271 [+22,725]
21
115,000 [0]

11,588,841 [+21,570]
22
115,000 [0]

11,616,118 [+27,277]
23
115,000 [0]

11,641,954 [+25,836]
24
115,000 [0]

11,666,736 [+24,782]
25
116,000 [+1,000]

11,696,175 [+29,439]
26
116,000 [0]

11,720,586 [+24,411]
27
116,000 [0]

11,743,764 [+23,178]
28
116,000 [0]

11,766,594 [+22,830]
29
116,000 [0]

11,793,356 [+26,762]
30
117,000 [+1,000]

11,818,597 [+25,241]
31
117,000 [0]

11,841,568 [+22,971]
    
เมษายน 2022
อาพฤ
     1
105,000 [0]

10,406,475 [+22,576]
2
105,000 [0]

10,431,608 [+25,133]
3
105,000 [0]

10,457,447 [+25,839]
4
105,000 [0]

10,482,281 [+24,834]
5
106,000 [+1,000]

10,506,592 [+24,311]
6
106,000 [0]

10,532,552 [+25,960]
7
106,000 [0]

10,556,085 [+23,533]
8
106,000 [0]

10,577,228 [+21,143]
9
106,000 [0]

10,596,922 [+19,694]
10
107,000 [+1,000]

10,617,128 [+20,206]
11
107,000 [0]

10,641,213 [+24,085]
12
107,000 [0]

10,666,928 [+25,715]
13
107,000 [0]

10,688,699 [+21,771]
14
107,000 [0]

10,708,330 [+19,631]
15
108,000 [+1,000]

10,731,459 [+23,129]
16
108,000 [0]

10,752,443 [+20,984]
17
108,000 [0]

10,773,093 [+20,650]
18
108,000 [0]

10,796,028 [+22,935]
19
108,000 [0]

10,821,125 [+25,097]
20
109,000 [+1,000]

10,845,637 [+24,512]
21
109,000 [0]

10,868,670 [+23,033]
22
109,000 [0]

10,892,508 [+23,838]
23
109,000 [0]

10,920,250 [+27,742]
24
109,000 [0]

10,947,312 [+27,062]
25
110,000 [+1,000]

10,971,886 [+24,574]
26
110,000 [0]

10,993,594 [+21,708]
27
110,000 [0]

11,021,608 [+28,014]
28
110,000 [0]

11,047,881 [+26,273]
29
110,000 [0]

11,071,436 [+23,555]
30
111,000 [+1,000]

11,091,873 [+20,437]
มีนาคม 2022
อาพฤ
  12345
6789101112
131415161718
102,000 [0]

10,101,071 [0]
19
102,000 [0]

10,101,071 [0]
20
102,000 [0]

10,123,661 [+22,590]
21
102,000 [0]

10,146,770 [+23,109]
22
103,000 [+1,000]

10,167,765 [+20,995]
23
103,000 [0]

10,192,578 [+24,813]
24
103,000 [0]

10,217,721 [+25,143]
25
103,000 [0]

10,240,461 [+22,740]
26
104,000 [+1,000]

10,262,651 [+22,190]
27
104,000 [0]

10,288,951 [+26,300]
28
104,000 [0]

10,314,682 [+25,731]
29
104,000 [0]

10,344,905 [+30,223]
30
104,000 [0]

10,360,995 [+16,090]
31
105,000 [+1,000]

10,383,899 [+22,904]