เรียนผู้ใช้งาน เนื่องจากทาง Instagram มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล จึงอาจทำให้การจัดลำดับมีความผิดพลาดหรือข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนได้
ทางทีมงานกำลังหาวิธีการแก้ไขและปรับปรุงระบบการจัดลำดับโดยเร็ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ข้อมูลสถิติ Youtube แยกตามเดือน

เดือน จำนวนช่อง Youtube จำนวนผู้ติดตาม จำนวนผู้เข้าชม รายละเอียด
มกราคม 2020 413 609,240,000 140,648,812,774 ดูข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2020 413
0
621,069,500
+11,829,500
144,318,649,883
+3,669,837,109
ดูข้อมูล
มีนาคม 2020 441
+28
652,682,100
+31,612,600
151,183,528,950
+6,864,879,067
ดูข้อมูล
เมษายน 2020 465
+24
689,248,200
+36,566,100
161,162,066,885
+9,978,537,935
ดูข้อมูล
พฤษภาคม 2020 470
+5
708,092,900
+18,844,700
166,913,004,934
+5,750,938,049
ดูข้อมูล
มิถุนายน 2020 525
+55
773,464,600
+65,371,700
192,249,955,780
+25,336,950,846
ดูข้อมูล
กรกฎาคม 2020 550
+25
801,998,800
+28,534,200
199,277,536,808
+7,027,581,028
ดูข้อมูล
สิงหาคม 2020 559
+9
819,311,630
+17,312,830
203,999,890,304
+4,722,353,496
ดูข้อมูล
กันยายน 2020 561
+2
837,212,300
+17,900,670
208,690,489,321
+4,690,599,017
ดูข้อมูล
ตุลาคม 2020 564
+3
847,514,700
+10,302,400
213,783,197,825
+5,092,708,504
ดูข้อมูล
พฤศจิกายน 2020 570
+6
865,095,500
+17,580,800
219,960,550,170
+6,177,352,345
ดูข้อมูล
ธันวาคม 2020 571
+1
879,156,700
+14,061,200
225,279,848,465
+5,319,298,295
ดูข้อมูล
มกราคม 2021 574
+3
900,797,800
+21,641,100
230,430,139,050
+5,150,290,585
ดูข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2021 574
0
910,405,600
+9,607,800
233,799,894,516
+3,369,755,466
ดูข้อมูล
มีนาคม 2021 575
+1
921,099,000
+10,693,400
238,450,405,036
+4,650,510,520
ดูข้อมูล
เมษายน 2021 587
+12
940,518,800
+19,419,800
244,029,678,826
+5,579,273,790
ดูข้อมูล
พฤษภาคม 2021 591
+4
955,538,000
+15,019,200
249,386,965,224
+5,357,286,398
ดูข้อมูล
มิถุนายน 2021 594
+3
972,209,100
+16,671,100
254,458,732,296
+5,071,767,072
ดูข้อมูล
กรกฎาคม 2021 596
+2
984,380,300
+12,171,200
258,219,056,952
+3,760,324,656
ดูข้อมูล
สิงหาคม 2021 601
+5
1,003,375,900
+18,995,600
264,101,513,392
+5,882,456,440
ดูข้อมูล
กันยายน 2021 609
+8
0
-1,003,375,900
0
-264,101,513,392
ดูข้อมูล
ตุลาคม 2021 618
+9
1,031,754,400
+1,031,754,400
274,698,296,688
+274,698,296,688
ดูข้อมูล
พฤศจิกายน 2021 620
+2
1,054,351,200
+22,596,800
279,743,768,595
+5,045,471,907
ดูข้อมูล
ธันวาคม 2021 622
+2
1,066,032,300
+11,681,100
284,553,292,040
+4,809,523,445
ดูข้อมูล
มกราคม 2022 622
0
1,075,368,900
+9,336,600
288,813,411,947
+4,260,119,907
ดูข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2022 623
+1
1,087,069,000
+11,700,100
293,143,474,971
+4,330,063,024
ดูข้อมูล
มีนาคม 2022 624
+1
1,097,132,600
+10,063,600
294,946,002,406
+1,802,527,435
ดูข้อมูล
เมษายน 2022 627
+3
1,113,525,100
+16,392,500
302,085,277,448
+7,139,275,042
ดูข้อมูล
พฤษภาคม 2022 627
0
1,121,737,200
+8,212,100
305,787,041,326
+3,701,763,878
ดูข้อมูล
มิถุนายน 2022 638
+11
1,131,323,300
+9,586,100
309,374,497,705
+3,587,456,379
ดูข้อมูล
กรกฎาคม 2022 639
+1
1,140,544,500
+9,221,200
312,924,543,200
+3,550,045,495
ดูข้อมูล
สิงหาคม 2022 641
+2
1,156,041,000
+15,496,500
317,248,182,642
+4,323,639,442
ดูข้อมูล
กันยายน 2022 644
+3
1,161,584,800
+5,543,800
320,498,645,417
+3,250,462,775
ดูข้อมูล
ตุลาคม 2022 644
0
1,170,691,600
+9,106,800
324,301,266,994
+3,802,621,577
ดูข้อมูล
พฤศจิกายน 2022 644
0
1,179,823,700
+9,132,100
326,134,367,060
+1,833,100,066
ดูข้อมูล
ธันวาคม 2022 645
+1
1,186,805,000
+6,981,300
329,142,795,549
+3,008,428,489
ดูข้อมูล
มกราคม 2023 645
0
1,193,328,900
+6,523,900
331,472,061,544
+2,329,265,995
ดูข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2023 647
+2
1,199,859,400
+6,530,500
335,530,006,456
+4,057,944,912
ดูข้อมูล
มีนาคม 2023 647
0
1,207,615,300
+7,755,900
340,043,201,137
+4,513,194,681
ดูข้อมูล
เมษายน 2023 647
0
1,213,774,300
+6,159,000
343,307,680,215
+3,264,479,078
ดูข้อมูล
พฤษภาคม 2023 647
0
1,219,987,000
+6,212,700
346,757,300,219
+3,449,620,004
ดูข้อมูล
มิถุนายน 2023 647
0
1,226,167,500
+6,180,500
349,830,839,878
+3,073,539,659
ดูข้อมูล
กรกฎาคม 2023 647
0
0
-1,226,167,500
0
-349,830,839,878
ดูข้อมูล
สิงหาคม 2023 647
0
0
0
0
0
ดูข้อมูล
กันยายน 2023 647
0
1,244,388,800
+1,244,388,800
359,598,419,421
+359,598,419,421
ดูข้อมูล
ตุลาคม 2023 647
0
1,246,365,100
+1,976,300
362,165,815,307
+2,567,395,886
ดูข้อมูล
พฤศจิกายน 2023 647
0
1,256,773,700
+10,408,600
365,856,736,326
+3,690,921,019
ดูข้อมูล
ธันวาคม 2023 648
+1
1,262,605,000
+5,831,300
368,849,893,065
+2,993,156,739
ดูข้อมูล
มกราคม 2024 648
0
1,268,902,100
+6,297,100
372,341,520,192
+3,491,627,127
ดูข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2024 648
0
1,274,458,900
+5,556,800
374,783,114,379
+2,441,594,187
ดูข้อมูล
มีนาคม 2024 648
0
1,275,417,000
+958,100
373,660,299,658
-1,122,814,721
ดูข้อมูล