ข้อมูลสถิติ Youtube แยกตามเดือน

เดือน จำนวนช่อง Youtube จำนวนผู้ติดตาม จำนวนผู้เข้าชม รายละเอียด
มกราคม 2020 426 609,240,000 140,648,812,774 ดูข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2020 426
0
621,069,500
+11,829,500
144,318,649,883
+3,669,837,109
ดูข้อมูล
มีนาคม 2020 454
+28
652,682,100
+31,612,600
151,183,528,950
+6,864,879,067
ดูข้อมูล
เมษายน 2020 478
+24
689,248,200
+36,566,100
161,162,066,885
+9,978,537,935
ดูข้อมูล
พฤษภาคม 2020 483
+5
708,092,900
+18,844,700
166,913,004,934
+5,750,938,049
ดูข้อมูล
มิถุนายน 2020 539
+56
773,464,600
+65,371,700
192,249,955,780
+25,336,950,846
ดูข้อมูล
กรกฎาคม 2020 565
+26
801,998,800
+28,534,200
199,277,536,808
+7,027,581,028
ดูข้อมูล
สิงหาคม 2020 574
+9
819,311,630
+17,312,830
203,999,890,304
+4,722,353,496
ดูข้อมูล
กันยายน 2020 574
0
832,798,150
+13,486,520
207,186,060,745
+3,186,170,441
ดูข้อมูล