เรียนผู้ใช้งาน เนื่องจากทาง Instagram มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล จึงอาจทำให้การจัดลำดับมีความผิดพลาดหรือข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนได้
ทางทีมงานกำลังหาวิธีการแก้ไขและปรับปรุงระบบการจัดลำดับโดยเร็ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ข้อมูลสถิติ Youtube แยกตามเดือน

เดือน จำนวนช่อง Youtube จำนวนผู้ติดตาม จำนวนผู้เข้าชม รายละเอียด
มกราคม 2020 416 609,240,000 140,648,812,774 ดูข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2020 416
0
621,069,500
+11,829,500
144,318,649,883
+3,669,837,109
ดูข้อมูล
มีนาคม 2020 444
+28
652,682,100
+31,612,600
151,183,528,950
+6,864,879,067
ดูข้อมูล
เมษายน 2020 468
+24
689,248,200
+36,566,100
161,162,066,885
+9,978,537,935
ดูข้อมูล
พฤษภาคม 2020 473
+5
708,092,900
+18,844,700
166,913,004,934
+5,750,938,049
ดูข้อมูล
มิถุนายน 2020 528
+55
773,464,600
+65,371,700
192,249,955,780
+25,336,950,846
ดูข้อมูล
กรกฎาคม 2020 554
+26
801,998,800
+28,534,200
199,277,536,808
+7,027,581,028
ดูข้อมูล
สิงหาคม 2020 563
+9
819,311,630
+17,312,830
203,999,890,304
+4,722,353,496
ดูข้อมูล
กันยายน 2020 565
+2
837,212,300
+17,900,670
208,690,489,321
+4,690,599,017
ดูข้อมูล
ตุลาคม 2020 569
+4
847,514,700
+10,302,400
213,783,197,825
+5,092,708,504
ดูข้อมูล
พฤศจิกายน 2020 575
+6
865,095,500
+17,580,800
219,960,550,170
+6,177,352,345
ดูข้อมูล
ธันวาคม 2020 576
+1
879,156,700
+14,061,200
225,279,848,465
+5,319,298,295
ดูข้อมูล
มกราคม 2021 579
+3
900,797,800
+21,641,100
230,430,139,050
+5,150,290,585
ดูข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2021 579
0
910,405,600
+9,607,800
233,799,894,516
+3,369,755,466
ดูข้อมูล
มีนาคม 2021 580
+1
921,099,000
+10,693,400
238,450,405,036
+4,650,510,520
ดูข้อมูล
เมษายน 2021 592
+12
940,518,800
+19,419,800
244,029,678,826
+5,579,273,790
ดูข้อมูล
พฤษภาคม 2021 596
+4
955,538,000
+15,019,200
249,386,965,224
+5,357,286,398
ดูข้อมูล
มิถุนายน 2021 599
+3
972,209,100
+16,671,100
254,458,732,296
+5,071,767,072
ดูข้อมูล
กรกฎาคม 2021 601
+2
984,380,300
+12,171,200
258,219,056,952
+3,760,324,656
ดูข้อมูล
สิงหาคม 2021 606
+5
1,003,375,900
+18,995,600
264,101,513,392
+5,882,456,440
ดูข้อมูล
กันยายน 2021 614
+8
0
-1,003,375,900
0
-264,101,513,392
ดูข้อมูล
ตุลาคม 2021 623
+9
1,031,754,400
+1,031,754,400
274,698,296,688
+274,698,296,688
ดูข้อมูล
พฤศจิกายน 2021 625
+2
1,054,351,200
+22,596,800
279,743,768,595
+5,045,471,907
ดูข้อมูล
ธันวาคม 2021 627
+2
1,066,032,300
+11,681,100
284,553,292,040
+4,809,523,445
ดูข้อมูล
มกราคม 2022 627
0
1,070,998,700
+4,966,400
286,900,772,002
+2,347,479,962
ดูข้อมูล