เรียนผู้ใช้งาน เนื่องจากทาง Instagram มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล จึงอาจทำให้การจัดลำดับมีความผิดพลาดหรือข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนได้
ทางทีมงานกำลังหาวิธีการแก้ไขและปรับปรุงระบบการจัดลำดับโดยเร็ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ข้อมูลสถิติ Youtube เดือน กันยายน 2021

Youtube ที่มีผู้ติดตาม เพิ่มขึ้น มากที่สุดในเดือน กันยายน 2021
อันดับ ช่อง จำนวนผู้ติดตามเพิ่มขึ้น (คน)
1 ช่อง Youtube SpriteDer SPD +420,000
2 ช่อง Youtube LowGrade +270,000
3 ช่อง Youtube PRIMKUNG +230,000
4 ช่อง Youtube zbing z. +200,000
5 ช่อง Youtube Bie The Ska +200,000
6 ช่อง Youtube PojzPlaza +160,000
7 ช่อง Youtube YimYam TV +160,000
8 ช่อง Youtube โหนกระแส (Hone-Krasae) Official +140,000
9 ช่อง Youtube หมอปลา [Official Channel] +130,000
10 ช่อง Youtube MomMe Chidjun +127,000
ดูข้อมูลทั้งหมด
Youtube ที่มีผู้ติดตามมากที่สุดในเดือน กันยายน 2021
อันดับ ช่อง ผู้ติดตาม (คน)
1 ช่อง Youtube Kaykai Salaider 15,400,000
2 ช่อง Youtube zbing z. 14,700,000
3 ช่อง Youtube Bie The Ska 13,200,000
4 ช่อง Youtube My Mate Nate 10,900,000
5 ช่อง Youtube ครูนกเล็ก 9,050,000
6 ช่อง Youtube UDiEX2 8,770,000
7 ช่อง Youtube HeHaa TV 8,100,000
8 ช่อง Youtube Mark Wiens 8,060,000
9 ช่อง Youtube CGGG 8,010,000
10 ช่อง Youtube PojzPlaza 7,690,000
ดูข้อมูลทั้งหมด