เรียนผู้ใช้งาน เนื่องจากทาง Instagram มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล จึงอาจทำให้การจัดลำดับมีความผิดพลาดหรือข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนได้
ทางทีมงานกำลังหาวิธีการแก้ไขและปรับปรุงระบบการจัดลำดับโดยเร็ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ข้อมูลสถิติ Youtube เดือน มีนาคม 2021

Youtube ที่มีผู้ติดตาม เพิ่มขึ้น มากที่สุดในเดือน มีนาคม 2021
อันดับ ช่อง จำนวนผู้ติดตามเพิ่มขึ้น (คน)
1 ช่อง Youtube พิมรี่พาย +340,000
2 ช่อง Youtube PRIMKUNG +170,000
3 ช่อง Youtube JOKER FAMILY +157,000
4 ช่อง Youtube YimYam TV +150,000
5 ช่อง Youtube Illslick thelegandary +140,000
6 ช่อง Youtube KunTi +140,000
7 ช่อง Youtube ค่ายเพลง ได้หมดถ้าสดชื่น +130,000
8 ช่อง Youtube Brianna's Secret Club TH +130,000
9 ช่อง Youtube Beam Copphone +130,000
10 ช่อง Youtube Kamsing Family Channel +130,000
ดูข้อมูลทั้งหมด
Youtube ที่มีผู้ติดตามมากที่สุดในเดือน มีนาคม 2021
อันดับ ช่อง ผู้ติดตาม (คน)
1 ช่อง Youtube Kaykai Salaider 14,700,000
2 ช่อง Youtube zbing z. 13,300,000
3 ช่อง Youtube Bie The Ska 12,300,000
4 ช่อง Youtube My Mate Nate 10,100,000
5 ช่อง Youtube ครูนกเล็ก 8,940,000
6 ช่อง Youtube UDiEX2 8,440,000
7 ช่อง Youtube CGGG 7,870,000
8 ช่อง Youtube HeHaa TV 7,530,000
9 ช่อง Youtube Mark Wiens 7,470,000
10 ช่อง Youtube ค่ายเพลง ได้หมดถ้าสดชื่น 7,400,000
ดูข้อมูลทั้งหมด