เรียนผู้ใช้งาน เนื่องจากทาง Instagram มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล จึงอาจทำให้การจัดลำดับมีความผิดพลาดหรือข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนได้
ทางทีมงานกำลังหาวิธีการแก้ไขและปรับปรุงระบบการจัดลำดับโดยเร็ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ข้อมูลสถิติ Youtube เดือน ธันวาคม 2020

Youtube ที่มีผู้ติดตาม เพิ่มขึ้น มากที่สุดในเดือน ธันวาคม 2020
อันดับ ช่อง จำนวนผู้ติดตามเพิ่มขึ้น (คน)
1 ช่อง Youtube พิมรี่พาย +480,000
2 ช่อง Youtube zbing z. +200,000
3 ช่อง Youtube teera47 kids +190,000
4 ช่อง Youtube URBOYTJ +180,000
5 ช่อง Youtube The Inner Studio +170,000
6 ช่อง Youtube YimYam TV +170,000
7 ช่อง Youtube Beam Copphone +130,000
8 ช่อง Youtube ค่ายเพลง ได้หมดถ้าสดชื่น +120,000
9 ช่อง Youtube Kyutae Oppa +110,000
10 ช่อง Youtube Brianna's Secret Club TH +110,000
ดูข้อมูลทั้งหมด
Youtube ที่มีผู้ติดตามมากที่สุดในเดือน ธันวาคม 2020
อันดับ ช่อง ผู้ติดตาม (คน)
1 ช่อง Youtube Kaykai Salaider 14,300,000
2 ช่อง Youtube zbing z. 12,700,000
3 ช่อง Youtube Bie The Ska 12,100,000
4 ช่อง Youtube My Mate Nate 9,850,000
5 ช่อง Youtube ครูนกเล็ก 8,810,000
6 ช่อง Youtube UDiEX2 8,340,000
7 ช่อง Youtube CGGG 7,800,000
8 ช่อง Youtube HeHaa TV 7,250,000
9 ช่อง Youtube Mark Wiens 7,140,000
10 ช่อง Youtube ค่ายเพลง ได้หมดถ้าสดชื่น 7,010,000
ดูข้อมูลทั้งหมด