เรียนผู้ใช้งาน เนื่องจากทาง Instagram มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล จึงอาจทำให้การจัดลำดับมีความผิดพลาดหรือข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนได้
ทางทีมงานกำลังหาวิธีการแก้ไขและปรับปรุงระบบการจัดลำดับโดยเร็ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ข้อมูลสถิติ Youtube เดือน กันยายน 2020

Youtube ที่มีผู้ติดตาม เพิ่มขึ้น มากที่สุดในเดือน กันยายน 2020
อันดับ ช่อง จำนวนผู้ติดตามเพิ่มขึ้น (คน)
1 ช่อง Youtube SFTV +733,000
2 ช่อง Youtube HASAN Nattapong +220,000
3 ช่อง Youtube Kaykai Salaider +200,000
4 ช่อง Youtube zbing z. +200,000
5 ช่อง Youtube GOLF PICHAYA +191,000
6 ช่อง Youtube SpriteDer SPD +190,000
7 ช่อง Youtube YOUNGOHM +190,000
8 ช่อง Youtube โหนกระแส (Hone-Krasae) Official +190,000
9 ช่อง Youtube พิมรี่พาย +190,000
10 ช่อง Youtube Mark Wiens +150,000
ดูข้อมูลทั้งหมด
Youtube ที่มีผู้ติดตามมากที่สุดในเดือน กันยายน 2020
อันดับ ช่อง ผู้ติดตาม (คน)
1 ช่อง Youtube Kaykai Salaider 14,100,000
2 ช่อง Youtube zbing z. 12,100,000
3 ช่อง Youtube Bie The Ska 11,900,000
4 ช่อง Youtube My Mate Nate 9,560,000
5 ช่อง Youtube ครูนกเล็ก 8,660,000
6 ช่อง Youtube UDiEX2 8,150,000
7 ช่อง Youtube CGGG 7,410,000
8 ช่อง Youtube HeHaa TV 6,940,000
9 ช่อง Youtube Mark Wiens 6,770,000
10 ช่อง Youtube PojzPlaza 6,660,000
ดูข้อมูลทั้งหมด