เรียนผู้ใช้งาน เนื่องจากทาง Instagram มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล จึงอาจทำให้การจัดลำดับมีความผิดพลาดหรือข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนได้
ทางทีมงานกำลังหาวิธีการแก้ไขและปรับปรุงระบบการจัดลำดับโดยเร็ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ข้อมูลสถิติ Youtube เดือน สิงหาคม 2020

Youtube ที่มีผู้ติดตาม เพิ่มขึ้น มากที่สุดในเดือน สิงหาคม 2020
Youtube ที่มีผู้ติดตามมากที่สุดในเดือน สิงหาคม 2020
อันดับ ช่อง ผู้ติดตาม (คน)
1 ช่อง Youtube Kaykai Salaider 13,900,000
2 ช่อง Youtube zbing z. 11,900,000
3 ช่อง Youtube Bie The Ska 11,800,000
4 ช่อง Youtube My Mate Nate 9,500,000
5 ช่อง Youtube ครูนกเล็ก 8,610,000
6 ช่อง Youtube UDiEX2 8,090,000
7 ช่อง Youtube CGGG 7,350,000
8 ช่อง Youtube HeHaa TV 6,870,000
9 ช่อง Youtube Mark Wiens 6,620,000
10 ช่อง Youtube TAE
TAE
6,600,000
ดูข้อมูลทั้งหมด