เรียนผู้ใช้งาน เนื่องจากทาง Instagram มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล จึงอาจทำให้การจัดลำดับมีความผิดพลาดหรือข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนได้
ทางทีมงานกำลังหาวิธีการแก้ไขและปรับปรุงระบบการจัดลำดับโดยเร็ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ข้อมูลสถิติ Youtube เดือน มิถุนายน 2020

Youtube ที่มีผู้ติดตาม เพิ่มขึ้น มากที่สุดในเดือน มิถุนายน 2020
อันดับ ช่อง จำนวนผู้ติดตามเพิ่มขึ้น (คน)
1 ช่อง Youtube Kaykai Salaider +300,000
2 ช่อง Youtube zbing z. +300,000
3 ช่อง Youtube Kamsing Family Channel +240,000
4 ช่อง Youtube Nickynachat +230,000
5 ช่อง Youtube Kyutae Oppa +210,000
6 ช่อง Youtube Bie The Ska +200,000
7 ช่อง Youtube KunTi +190,000
8 ช่อง Youtube PEACH EAT LAEK +180,000
9 ช่อง Youtube PojzPlaza +170,000
10 ช่อง Youtube Brianna's Secret Club TH +160,000
ดูข้อมูลทั้งหมด
Youtube ที่มีผู้ติดตามมากที่สุดในเดือน มิถุนายน 2020
อันดับ ช่อง ผู้ติดตาม (คน)
1 ช่อง Youtube Kaykai Salaider 13,600,000
2 ช่อง Youtube Bie The Ska 11,600,000
3 ช่อง Youtube zbing z. 11,500,000
4 ช่อง Youtube My Mate Nate 9,250,000
5 ช่อง Youtube ครูนกเล็ก 8,510,000
6 ช่อง Youtube UDiEX2 7,810,000
7 ช่อง Youtube CGGG 7,210,000
8 ช่อง Youtube HeHaa TV 6,680,000
9 ช่อง Youtube TAE
TAE
6,490,000
10 ช่อง Youtube VRZOchannel 6,470,000
ดูข้อมูลทั้งหมด