เรียนผู้ใช้งาน เนื่องจากทาง Instagram มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล จึงอาจทำให้การจัดลำดับมีความผิดพลาดหรือข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนได้
ทางทีมงานกำลังหาวิธีการแก้ไขและปรับปรุงระบบการจัดลำดับโดยเร็ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

รายชื่อช่อง Youtube ไทย

โคตรคูล

วันเปิดช่อง : ม.ค. 2018
จำนวนผู้ติดตาม : 2,250,000
จำนวนครั้งที่ดู : 594,309,779
จำนวน VDO : 794
ช่อง Youtube โคตรคูล

I Roam Alone

วันเปิดช่อง : เม.ย. 2013
จำนวนผู้ติดตาม : 2,240,000
จำนวนครั้งที่ดู : 279,453,854
จำนวน VDO : 297
ช่อง Youtube I Roam Alone

tigercrychannel

วันเปิดช่อง : ส.ค. 2012
จำนวนผู้ติดตาม : 2,230,000
จำนวนครั้งที่ดู : 964,327,577
จำนวน VDO : 982
ช่อง Youtube tigercrychannel

IceBarBer

วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2013
จำนวนผู้ติดตาม : 2,230,000
จำนวนครั้งที่ดู : 406,350,468
จำนวน VDO : 1,395
ช่อง Youtube IceBarBer

INFINITY BANK

วันเปิดช่อง : ก.ค. 2018
จำนวนผู้ติดตาม : 2,200,000
จำนวนครั้งที่ดู : 363,495,986
จำนวน VDO : 910
ช่อง Youtube INFINITY BANK

NineEntertain Official

วันเปิดช่อง : มี.ค. 2012
จำนวนผู้ติดตาม : 2,190,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,365,464,042
จำนวน VDO : 33,530
ช่อง Youtube NineEntertain Official

NotIsGoD เบสไวน์

วันเปิดช่อง : เม.ย. 2015
จำนวนผู้ติดตาม : 2,170,000
จำนวนครั้งที่ดู : 601,702,020
จำนวน VDO : 268
ช่อง Youtube NotIsGoD เบสไวน์

OPZ TV

วันเปิดช่อง : ส.ค. 2011
จำนวนผู้ติดตาม : 2,150,000
จำนวนครั้งที่ดู : 802,984,355
จำนวน VDO : 1,225
ช่อง Youtube OPZ TV

Spicydisc

วันเปิดช่อง : ต.ค. 2007
จำนวนผู้ติดตาม : 2,110,000
จำนวนครั้งที่ดู : 2,023,041,416
จำนวน VDO : 1,152
ช่อง Youtube Spicydisc

หมอปลา [Official Channel]

วันเปิดช่อง : ส.ค. 2018
จำนวนผู้ติดตาม : 2,100,000
จำนวนครั้งที่ดู : 333,873,399
จำนวน VDO : 539
ช่อง Youtube หมอปลา [Official Channel]

BossKerati

วันเปิดช่อง : ก.ย. 2014
จำนวนผู้ติดตาม : 2,100,000
จำนวนครั้งที่ดู : 411,172,476
จำนวน VDO : 601
ช่อง Youtube BossKerati

ตอง ติง โชว์

วันเปิดช่อง : มี.ค. 2017
จำนวนผู้ติดตาม : 2,090,000
จำนวนครั้งที่ดู : 828,807,234
จำนวน VDO : 870
ช่อง Youtube ตอง ติง โชว์

ThaiStandupComedy

วันเปิดช่อง : ม.ค. 2015
จำนวนผู้ติดตาม : 2,080,000
จำนวนครั้งที่ดู : 624,986,289
จำนวน VDO : 108
ช่อง Youtube ThaiStandupComedy

OVERACT

วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2015
จำนวนผู้ติดตาม : 2,080,000
จำนวนครั้งที่ดู : 296,359,249
จำนวน VDO : 269
ช่อง Youtube OVERACT

Nontakan Ns.

วันเปิดช่อง : เม.ย. 2015
จำนวนผู้ติดตาม : 2,080,000
จำนวนครั้งที่ดู : 450,523,744
จำนวน VDO : 1,577
ช่อง Youtube Nontakan Ns.

แป๊ะดูดแหนม รีเทิร์น

วันเปิดช่อง : ม.ค. 2014
จำนวนผู้ติดตาม : 2,070,000
จำนวนครั้งที่ดู : 141,425,030
จำนวน VDO : 204
ช่อง Youtube แป๊ะดูดแหนม รีเทิร์น

Life of Bow

วันเปิดช่อง : ม.ค. 2017
จำนวนผู้ติดตาม : 2,070,000
จำนวนครั้งที่ดู : 682,118,269
จำนวน VDO : 1,106
ช่อง Youtube Life of Bow

SPY Channel

วันเปิดช่อง : เม.ย. 2014
จำนวนผู้ติดตาม : 2,060,000
จำนวนครั้งที่ดู : 243,218,457
จำนวน VDO : 768
ช่อง Youtube SPY Channel

GU ZAP

วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2013
จำนวนผู้ติดตาม : 2,060,000
จำนวนครั้งที่ดู : 468,683,888
จำนวน VDO : 1,448
ช่อง Youtube GU ZAP

สะใภ้เกาหลี by korean

วันเปิดช่อง : ก.พ. 2018
จำนวนผู้ติดตาม : 2,050,000
จำนวนครั้งที่ดู : 615,488,827
จำนวน VDO : 591
ช่อง Youtube สะใภ้เกาหลี by korean

Followme Official

วันเปิดช่อง : ก.ย. 2018
จำนวนผู้ติดตาม : 2,030,000
จำนวนครั้งที่ดู : 130,131,473
จำนวน VDO : 196
ช่อง Youtube Followme Official

Art AirsoftGun

วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2012
จำนวนผู้ติดตาม : 2,020,000
จำนวนครั้งที่ดู : 267,971,918
จำนวน VDO : 211
ช่อง Youtube Art AirsoftGun

Topby Toast

วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2018
จำนวนผู้ติดตาม : 1,990,000
จำนวนครั้งที่ดู : 447,835,884
จำนวน VDO : 297
ช่อง Youtube Topby Toast

ครัวพิศพิไล

วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2015
จำนวนผู้ติดตาม : 1,990,000
จำนวนครั้งที่ดู : 259,486,003
จำนวน VDO : 2,017
ช่อง Youtube ครัวพิศพิไล

Bowie

วันเปิดช่อง : ก.ย. 2017
จำนวนผู้ติดตาม : 1,970,000
จำนวนครั้งที่ดู : 165,397,252
จำนวน VDO : 412
ช่อง Youtube Bowie

RPG Channel

วันเปิดช่อง : มี.ค. 2016
จำนวนผู้ติดตาม : 1,960,000
จำนวนครั้งที่ดู : 126,602,879
จำนวน VDO : 286
ช่อง Youtube RPG Channel

Atompakon

วันเปิดช่อง : มี.ค. 2015
จำนวนผู้ติดตาม : 1,950,000
จำนวนครั้งที่ดู : 316,514,456
จำนวน VDO : 563
ช่อง Youtube Atompakon

believe records

วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2009
จำนวนผู้ติดตาม : 1,940,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,237,712,635
จำนวน VDO : 266
ช่อง Youtube believe records

Basty Channel

วันเปิดช่อง : ต.ค. 2015
จำนวนผู้ติดตาม : 1,930,000
จำนวนครั้งที่ดู : 210,639,762
จำนวน VDO : 251
ช่อง Youtube Basty Channel

ก้อง ห้วยไร่

วันเปิดช่อง : ก.ย. 2014
จำนวนผู้ติดตาม : 1,920,000
จำนวนครั้งที่ดู : 641,239,655
จำนวน VDO : 64
ช่อง Youtube ก้อง ห้วยไร่

Attempt Z

วันเปิดช่อง : ก.ย. 2013
จำนวนผู้ติดตาม : 1,890,000
จำนวนครั้งที่ดู : 294,118,729
จำนวน VDO : 1,083
ช่อง Youtube Attempt Z

PatNapapa

วันเปิดช่อง : ม.ค. 2018
จำนวนผู้ติดตาม : 1,880,000
จำนวนครั้งที่ดู : 146,985,789
จำนวน VDO : 201
ช่อง Youtube PatNapapa

WONDERFRAME

วันเปิดช่อง : ส.ค. 2010
จำนวนผู้ติดตาม : 1,870,000
จำนวนครั้งที่ดู : 273,374,722
จำนวน VDO : 151
ช่อง Youtube WONDERFRAME

Queen A

วันเปิดช่อง : ก.ค. 2016
จำนวนผู้ติดตาม : 1,870,000
จำนวนครั้งที่ดู : 203,680,028
จำนวน VDO : 324
ช่อง Youtube Queen A

Yummy Yum

วันเปิดช่อง : ต.ค. 2014
จำนวนผู้ติดตาม : 1,830,000
จำนวนครั้งที่ดู : 671,634,635
จำนวน VDO : 271
ช่อง Youtube Yummy Yum

Tamjaitood official

วันเปิดช่อง : ก.ค. 2018
จำนวนผู้ติดตาม : 1,820,000
จำนวนครั้งที่ดู : 198,026,411
จำนวน VDO : 116
ช่อง Youtube Tamjaitood official

มินตัน ดิ๊งด่อง

วันเปิดช่อง : ก.ย. 2016
จำนวนผู้ติดตาม : 1,810,000
จำนวนครั้งที่ดู : 129,947,409
จำนวน VDO : 230
ช่อง Youtube มินตัน ดิ๊งด่อง

ไอซ์ซี่ กินยั่ว

วันเปิดช่อง : ต.ค. 2017
จำนวนผู้ติดตาม : 1,800,000
จำนวนครั้งที่ดู : 192,125,359
จำนวน VDO : 493
ช่อง Youtube ไอซ์ซี่ กินยั่ว

DOM

วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2014
จำนวนผู้ติดตาม : 1,790,000
จำนวนครั้งที่ดู : 250,753,855
จำนวน VDO : 349
ช่อง Youtube DOM

FADSAYONG CHANNEL

วันเปิดช่อง : พ.ค. 2019
จำนวนผู้ติดตาม : 1,770,000
จำนวนครั้งที่ดู : 154,205,287
จำนวน VDO : 275
ช่อง Youtube FADSAYONG CHANNEL

THAI TALE

วันเปิดช่อง : ก.พ. 2017
จำนวนผู้ติดตาม : 1,770,000
จำนวนครั้งที่ดู : 496,118,584
จำนวน VDO : 369
ช่อง Youtube THAI TALE

POMSTER Freestyle

วันเปิดช่อง : พ.ค. 2012
จำนวนผู้ติดตาม : 1,750,000
จำนวนครั้งที่ดู : 232,530,567
จำนวน VDO : 156
ช่อง Youtube POMSTER Freestyle

BILLbilly01

วันเปิดช่อง : ก.ค. 2008
จำนวนผู้ติดตาม : 1,740,000
จำนวนครั้งที่ดู : 462,161,494
จำนวน VDO : 399
ช่อง Youtube BILLbilly01

Point of View

วันเปิดช่อง : ก.ย. 2009
จำนวนผู้ติดตาม : 1,740,000
จำนวนครั้งที่ดู : 189,401,068
จำนวน VDO : 795
ช่อง Youtube Point of View

Kids Play

วันเปิดช่อง : พ.ย. 2010
จำนวนผู้ติดตาม : 1,740,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,111,661,866
จำนวน VDO : 2,143
ช่อง Youtube Kids Play

TheghostradioOfficial

วันเปิดช่อง : ธ.ค. 2012
จำนวนผู้ติดตาม : 1,740,000
จำนวนครั้งที่ดู : 1,324,399,449
จำนวน VDO : 4,854
ช่อง Youtube TheghostradioOfficial

M PENG C

วันเปิดช่อง : มิ.ย. 2014
จำนวนผู้ติดตาม : 1,710,000
จำนวนครั้งที่ดู : 235,980,410
จำนวน VDO : 552
ช่อง Youtube M PENG C

จดอ - JUSTดูIT.

วันเปิดช่อง : ก.ย. 2016
จำนวนผู้ติดตาม : 1,710,000
จำนวนครั้งที่ดู : 279,827,483
จำนวน VDO : 798
ช่อง Youtube จดอ - JUSTดูIT.