เรียนผู้ใช้งาน เนื่องจากทาง Instagram มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล จึงอาจทำให้การจัดลำดับมีความผิดพลาดหรือข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนได้
ทางทีมงานกำลังหาวิธีการแก้ไขและปรับปรุงระบบการจัดลำดับโดยเร็ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

วีดีโอ จากช่อง Youtube

Like Flames - MindaRyn Drum Cover By Tarn Softwhip
ช่อง Youtube Tarn Softwhip
จากช่อง Youtube Tarn Softwhip
about 22 hours ago
Eating delicious Thai Isan spicy Frog soup.
ช่อง Youtube Chompoo Sangchan
จากช่อง Youtube Chompoo Sangchan
1 day ago