เรียนผู้ใช้งาน เนื่องจากทาง Instagram มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล จึงอาจทำให้การจัดลำดับมีความผิดพลาดหรือข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนได้
ทางทีมงานกำลังหาวิธีการแก้ไขและปรับปรุงระบบการจัดลำดับโดยเร็ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

วีดีโอ จากช่อง Youtube

Sorry baby
ช่อง Youtube Piano & Pleng
จากช่อง Youtube Piano & Pleng
about 15 hours ago
Dessert time in 2024 be like ?
ช่อง Youtube SpriteDer SPD
จากช่อง Youtube SpriteDer SPD
1 day ago
Bling-Bang-Bang-Born !!!
ช่อง Youtube Kutcha Wants2playz
จากช่อง Youtube Kutcha Wants2playz
1 day ago