เรียนผู้ใช้งาน เนื่องจากทาง Instagram มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล จึงอาจทำให้การจัดลำดับมีความผิดพลาดหรือข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนได้
ทางทีมงานกำลังหาวิธีการแก้ไขและปรับปรุงระบบการจัดลำดับโดยเร็ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ช่อง Gluta Story

ผู้ติดตาม: 1,000,000 คน
จำนวนวีดีโอ: 336 วีดีโอ
การชมทั้งหมด: 138,301,613 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ: 411,612
กลูต้าจากหมาหลงสู่ถนนหมานางแบบ
กอลลั่มจากหมาจรสู่ถนนหมาอ้วน อ่าว
ช่อง Gluta Story

วีดีโอ Youtube ช่อง Gluta Story

Loading...
กำลัง Load VDO จาก Youtube ของ Gluta Story กรุณารอสักครู่