ช่อง คุยกับลุงช่าง

ผู้ติดตาม: 378,000 คน
จำนวนวีดีโอ: 226 วีดีโอ
การชมทั้งหมด: 21,751,223 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ: 96,244
บอกเล่า...เรื่องราวความรู้เกี่ยวกับอาคาร บ้านเรือน พูดคุยเรื่องบ้าน ปัญหาเรื่องบ้าน
...แก้ไขปัญหาเรื่องบ้าน เหมือนมีลุงช่างเป็นเพื่อนบ้าน(ok)(ok)
ช่อง คุยกับลุงช่าง

วีดีโอ Youtube ช่อง คุยกับลุงช่าง

Loading...
กำลัง Load VDO จาก Youtube ของ คุยกับลุงช่าง กรุณารอสักครู่