เรียนผู้ใช้งาน เนื่องจากทาง Instagram มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล จึงอาจทำให้การจัดลำดับมีความผิดพลาดหรือข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนได้
ทางทีมงานกำลังหาวิธีการแก้ไขและปรับปรุงระบบการจัดลำดับโดยเร็ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ช่อง GoyNattyDream Channel

ผู้ติดตาม: 1,600,000 คน
จำนวนวีดีโอ: 297 วีดีโอ
การชมทั้งหมด: 311,802,359 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ: 1,049,840
ช่อง GoyNattyDream Channel

วีดีโอ Youtube ช่อง GoyNattyDream Channel

Loading...
กำลัง Load VDO จาก Youtube ของ GoyNattyDream Channel กรุณารอสักครู่