เรียนผู้ใช้งาน เนื่องจากทาง Instagram มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล จึงอาจทำให้การจัดลำดับมีความผิดพลาดหรือข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนได้
ทางทีมงานกำลังหาวิธีการแก้ไขและปรับปรุงระบบการจัดลำดับโดยเร็ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ช่อง OG-ANIC

ผู้ติดตาม: 3,500,000 คน
จำนวนวีดีโอ: 55 วีดีโอ
การชมทั้งหมด: 1,228,884,540 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ: 22,343,355
ช่อง OG-ANIC

วีดีโอ Youtube ช่อง OG-ANIC

Loading...
กำลัง Load VDO จาก Youtube ของ OG-ANIC กรุณารอสักครู่