เรียนผู้ใช้งาน เนื่องจากทาง Instagram มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล จึงอาจทำให้การจัดลำดับมีความผิดพลาดหรือข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนได้
ทางทีมงานกำลังหาวิธีการแก้ไขและปรับปรุงระบบการจัดลำดับโดยเร็ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ช่อง ME NUS

ผู้ติดตาม: 1,190,000 คน
จำนวนวีดีโอ: 180 วีดีโอ
การชมทั้งหมด: 133,430,349 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ: 741,280
ช่อง ME NUS

วีดีโอ Youtube ช่อง ME NUS

Loading...
กำลัง Load VDO จาก Youtube ของ ME NUS กรุณารอสักครู่