เรียนผู้ใช้งาน เนื่องจากทาง Instagram มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล จึงอาจทำให้การจัดลำดับมีความผิดพลาดหรือข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนได้
ทางทีมงานกำลังหาวิธีการแก้ไขและปรับปรุงระบบการจัดลำดับโดยเร็ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ช่อง GoodDayOfficial

ผู้ติดตาม: 3,680,000 คน
จำนวนวีดีโอ: 2,690 วีดีโอ
การชมทั้งหมด: 1,510,268,088 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ: 561,438
ช่อง GoodDayOfficial

วีดีโอ Youtube ช่อง GoodDayOfficial

Loading...
กำลัง Load VDO จาก Youtube ของ GoodDayOfficial กรุณารอสักครู่