เรียนผู้ใช้งาน เนื่องจากทาง Instagram มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล จึงอาจทำให้การจัดลำดับมีความผิดพลาดหรือข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนได้
ทางทีมงานกำลังหาวิธีการแก้ไขและปรับปรุงระบบการจัดลำดับโดยเร็ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ช่อง GoodDayOfficial

ผู้ติดตาม: 3,600,000 คน
จำนวนวีดีโอ: 2,324 วีดีโอ
การชมทั้งหมด: 1,434,680,542 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ: 617,332
ช่อง GoodDayOfficial

วีดีโอ Youtube ช่อง GoodDayOfficial

Loading...
กำลัง Load VDO จาก Youtube ของ GoodDayOfficial กรุณารอสักครู่