เรียนผู้ใช้งาน เนื่องจากทาง Instagram มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล จึงอาจทำให้การจัดลำดับมีความผิดพลาดหรือข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนได้
ทางทีมงานกำลังหาวิธีการแก้ไขและปรับปรุงระบบการจัดลำดับโดยเร็ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ช่อง Around The Dale

ผู้ติดตาม: 1,120,000 คน
จำนวนวีดีโอ: 1,132 วีดีโอ
การชมทั้งหมด: 425,560,465 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ: 375,937
Adventure of this family.
ช่อง Around The Dale

วีดีโอ Youtube ช่อง Around The Dale

Loading...
กำลัง Load VDO จาก Youtube ของ Around The Dale กรุณารอสักครู่