เรียนผู้ใช้งาน เนื่องจากทาง Instagram มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล จึงอาจทำให้การจัดลำดับมีความผิดพลาดหรือข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนได้
ทางทีมงานกำลังหาวิธีการแก้ไขและปรับปรุงระบบการจัดลำดับโดยเร็ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ช่อง Gun Napat

ผู้ติดตาม: 655,000 คน
จำนวนวีดีโอ: 44 วีดีโอ
การชมทั้งหมด: 21,590,116 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ: 490,684
ช่อง Gun Napat

วีดีโอ Youtube ช่อง Gun Napat

Loading...
กำลัง Load VDO จาก Youtube ของ Gun Napat กรุณารอสักครู่