เรียนผู้ใช้งาน เนื่องจากทาง Instagram มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล จึงอาจทำให้การจัดลำดับมีความผิดพลาดหรือข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนได้
ทางทีมงานกำลังหาวิธีการแก้ไขและปรับปรุงระบบการจัดลำดับโดยเร็ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ช่อง เกริกพล เพชรรัตน์

ผู้ติดตาม: 1,100,000 คน
จำนวนวีดีโอ: 83 วีดีโอ
การชมทั้งหมด: 103,284,294 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ: 1,244,389
สามารถติดต่อการแสดงน้องเก้า โพธิ์ดำ ได้ที่ 0987038058/0933757579
หรือทางเฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/profile.php?id=100008558942681&fref=ts
ช่อง เกริกพล เพชรรัตน์

วีดีโอ Youtube ช่อง เกริกพล เพชรรัตน์

Loading...
กำลัง Load VDO จาก Youtube ของ เกริกพล เพชรรัตน์ กรุณารอสักครู่