เรียนผู้ใช้งาน เนื่องจากทาง Instagram มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล จึงอาจทำให้การจัดลำดับมีความผิดพลาดหรือข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนได้
ทางทีมงานกำลังหาวิธีการแก้ไขและปรับปรุงระบบการจัดลำดับโดยเร็ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ช่อง Guy Haru Family

ผู้ติดตาม: 1,440,000 คน
จำนวนวีดีโอ: 891 วีดีโอ
การชมทั้งหมด: 328,162,461 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ: 368,308
ช่องของครอบครัว Guy Haru & 3ยอดกุมาร (คีริน ไนร่า เอเดน)
ช่อง Guy Haru Family

วีดีโอ Youtube ช่อง Guy Haru Family

Loading...
กำลัง Load VDO จาก Youtube ของ Guy Haru Family กรุณารอสักครู่