เรียนผู้ใช้งาน เนื่องจากทาง Instagram มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล จึงอาจทำให้การจัดลำดับมีความผิดพลาดหรือข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนได้
ทางทีมงานกำลังหาวิธีการแก้ไขและปรับปรุงระบบการจัดลำดับโดยเร็ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ช่อง TheGaijinTrips แบกเป้เที่ยวคนเดียว

ผู้ติดตาม: 1,000,000 คน
จำนวนวีดีโอ: 195 วีดีโอ
การชมทั้งหมด: 100,587,359 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ: 515,833
ช่อง TheGaijinTrips แบกเป้เที่ยวคนเดียว

วีดีโอ Youtube ช่อง TheGaijinTrips แบกเป้เที่ยวคนเดียว

Loading...
กำลัง Load VDO จาก Youtube ของ TheGaijinTrips แบกเป้เที่ยวคนเดียว กรุณารอสักครู่